Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Saniainen

Päiväkoti Saniaisen luonnonläheinen ja monipuolisen toiminnan mahdollistava sijainti on ainutlaatuinen. Päiväkodissa leikitään ja liikutaan paljon ja pienryhmissä toteutetaan lasten toiveita ikätason mukaisesti. 1-6-vuotiaita lapsia on n.90. Jokainen lapsi on ainutkertainen ja ystävyyssuhteita ja käytöstapoja vaalitaan. Vanhempaintoimikunta on aktiivinen.

Toimintasuunnitelma 2020-21

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään 4 h päivässä. Lapset käyttävät koko Helsinkiä oppimisympäristönään ja retkeilevät paljon. Yhteistyö lähikoulujen kanssa on tiivistä. Monilukutaitoja harjoitetaan ja digimaailma tulee tutuksi.14.12.2020 15:20