Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Saana

Päiväkodissa toimii kuusi lapsiryhmää; Lompolo, Paljakka, Tepasto, Mukkavaara, Kenestupa ja Vatikuru.
Hoito- ja kasvatushenkilöstöä päiväkodissa on 24, päiväkotiapulainen sekä päiväkodinjohtaja.

Päiväkoti Saana tarjoaa lapselle monipuolisen, lapsilähtöisen ja paljon vaihtoehtoja tarjoavan oppimisympäristön. Päiväkodissa otetaan huomioon lapsille luonteenomaiset tavat oppia ja tutustua uusiin asioihin. Liikkuminen, leikkiminen, tutkiminen ja taiteen tekeminen ja siitä nauttiminen ovat lapsille ominaisia lähestymistapoja.

Leikin merkitys on päiväkoti Saanassa suuri. Lapsen leikkiä kunnioitetaan ja annetaan mahdollisuus pitkäkestoiseen leikkiin järjestämällä tilat, joissa leikki voi jatkua. Päivittäisiin ulkoleikkeihin päiväkodin vaihtelevamaastoinen piha tarjoaa mainiot mahdollisuudet. Metsäretket ja luontoon tutustuminen ovat osa päiväkoti Saanan arkea.

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan lapsilähtöisyys-periaatetta. Toiminta on suunniteltu pedagogisesti ottamalla huomioon jokaisen lapsen kehitystaso ja yksilölliset tarpeet. Tarjoamme toimintaa, jossa lapsi saa mahdollisimman paljon onnistumisen kokemuksia.

Toimintaa toteutetaan pienryhmissä, jolloin lapsi saa tukea ja apua tarvitessaan. Toimintaa suunnitellessa otamme huomioon lapsilta tulleet ajatukset ja kiinnostuksen kohteet.

Päiväkodin kaikille lapsille yhteinen toiminta perustuu vuosittain vaihtuvaan teemaan, jonka ympärille suunnitellaan liikuntatapahtumia, työpajoja, teatteria, luontoseikkailuja ja teemajuhlia.

 Luottamuksellinen yhteistyö kasvattajien ja vanhempien välillä on lapsen hyvinvoinnille tärkeää. Hyvä yhteistyö alkaa jo tutustumisjakson aikana, jolloin vanhempi on mukana päiväkodin arjessa.
Tarjoamme vanhemmille mahdollisuuden tutustua oman lapsen päivähoidon arkeen pitkin toimintakautta, Anna lahja lapselle -teemalla. Vanhemmat ovat tervetulleita toimintaan mukaan!

Lapsen sosiaalisia taitoja ja suhteita pyritään vahvistamaan järjestämällä toimintaa, jossa taidot vahvistuvat. Lasta autetaan kasvamaan ryhmän jäseneksi ja tuntemaan olonsa turvalliseksi.

Lapsen kielen kehittyminen on ajattelulle ja kommunikoinnille tärkeää. Luemme, loruttelemme, laulamme ja kannustamme lasta käyttämään kieltä. Toimintaympäristö on rakennettu kielelliseksi ja kuvia käytetään kielen oppimisen tueksi, erityisesti silloin, kun lapsi opettelee suomea toisena kielenään.

Saana-Tunturin toimintasuunnitelma (pdf)23.07.2020 09:12