Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Saana

Päiväkodissa toimii kuusi lapsiryhmää; Lompolo, Paljakka, Tepasto, Mukkavaara, Kenestupa ja Vatikuru, sekä Rukan esiopetusryhmät.
Hoito- ja kasvatushenkilöstöä päiväkodissa on 24.

Päiväkoti Saana tarjoaa lapselle monipuolisen, lapsilähtöisen ja paljon vaihtoehtoja tarjoavan oppimisympäristön. Päiväkodissa otetaan huomioon lapsille luonteenomaiset tavat oppia ja tutustua uusiin asioihin. Liikkuminen, leikkiminen, tutkiminen ja taiteen tekeminen ja siitä nauttiminen ovat lapsille ominaisia lähestymistapoja.

Leikin merkitys on päiväkoti Saanassa suuri. Lapsen leikkiä kunnioitetaan ja annetaan mahdollisuus pitkäkestoiseen leikkiin järjestämällä tilat, joissa leikki voi jatkua. Päivittäisiin ulkoleikkeihin päiväkodin vaihtelevamaastoinen piha tarjoaa mainiot mahdollisuudet. Metsäretket ja luontoon tutustuminen ovat osa päiväkoti Saanan arkea.

Toiminta on suunniteltu pedagogisesti ottamalla huomioon jokaisen lapsen kehitystaso ja yksilölliset tarpeet. Tarjoamme toimintaa, jossa lapsi saa mahdollisimman paljon onnistumisen kokemuksia.

Toimintaa toteutetaan pienryhmissä, jolloin lapsi saa tukea ja apua tarvitessaan. Toimintaa suunnitellessa otamme huomioon lapsilta tulleet ajatukset ja kiinnostuksen kohteet.

Päiväkodin kaikille lapsille yhteinen toiminta sisältää liikuntatapahtumia, työpajoja, teatteria, luontoseikkailuja ja teemajuhlia.

 Luottamuksellinen yhteistyö kasvattajien ja vanhempien välillä on lapsen hyvinvoinnille tärkeää. Hyvä yhteistyö alkaa jo tutustumisjakson aikana, jolloin vanhempi on mukana päiväkodin arjessa.
Tarjoamme vanhemmille mahdollisuuden tutustua oman lapsen päivähoidon arkeen pitkin toimintakautta, Anna lahja lapselle -teemalla. Vanhemmat ovat tervetulleita toimintaan mukaan!

Lapsen sosiaalisia taitoja ja suhteita pyritään vahvistamaan järjestämällä toimintaa, jossa taidot vahvistuvat. Lasta autetaan kasvamaan ryhmän jäseneksi ja tuntemaan olonsa turvalliseksi.

Lapsen kielen kehittyminen on ajattelulle ja kommunikoinnille tärkeää. Luemme, loruttelemme, laulamme ja kannustamme lasta käyttämään kieltä. Toimintaympäristö on rakennettu kielelliseksi ja kuvia käytetään kielen oppimisen tueksi, erityisesti silloin, kun lapsi opettelee suomea toisena kielenään.

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)

Esiopetus

Esiopetuksen toiminta-aika on klo 8.30-12.30. 

Esiopetusta ohjaa Helsingin kaupungin Esiopetussuunnitelma sekä päiväkoti Saanan oma toimintasuunnitelma

Esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppimisvalmiuksia ennen kouluikää. Oppimiskäsityksemme mukaan lapsi on aktiivinen oppija, joka oma-aloitteisesti hakee ja kyselee tietoa. Oppimisessa on tärkeää elämyksellisyys ja kokemuksellisuus.

Päiväkoti Saanan esiopetustoiminta järjestetään Mellunmäen ala-asteen yhteyteen rakennetussa Rukan esiopetustilassa. Osoite on Rukatunturintie 14. Esiopetusryhmät tekevät yhteistyötä alkuopetuksen kanssa koulun ja esiopetuksen yhdessä oppimisen suunnitelman mukaisesti. Käytämme myös koulun kanssa yhteisiä tiloja; liikuntasalit, juhlatilat, ruokailutilat, pihatoiminta ym. Näin rakennamme lasten kanssa opinpolkua päiväkodista kouluun turvallisten aikuisten ohjaamana ja yhdessä tutustuen ja opetellen. 23.08.2021 10:02