Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus

Päiväkodissa toimii 7 lapsiryhmää ja henkilöstöä on noin 20.

Lasten kanssa toimitaan aina pienryhmissä. Alkuun pienryhmän lapset ovat tiukemmin yhden, tutun aikuisen kanssa. Nämä arjen perushoidolliset pienryhmät auttavat lasta elämään päiväkodin arkea ja toimintaa. Lapsen valmiuden mukaan laajennetaan tutusta pienryhmästä ja aikuisesta ryhmän toisiin aikuisiin ja erilaisiin pienryhmiin.

Toiminnallisiin pienryhmiin lapset jaetaan kiinnostuksen ja kehitystason mukaan. Näin voidaan suunnitella lapsen kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa ja lapsi saa mahdollisuuden toimia vertaisryhmässä.

Pienten, alle 3-vuotiaiden, toiminta rakentuu hyvän ja rauhallisen arjen ympärille. Isommilla, yli 3-vuotiailla, ympäristö ja sosiaaliset verkostot alkavat olla kiinnostavampia ja merkityksellisempiä. Toimintaa rakennetaan erilaisten teemojen ympärille. Nämä teemat nousevat lasten kiinnostusten kohteista ja voivat olla lyhyitä tai pidempikestoisia.

Toiminnan suunnittelua ja toteutusta ohjaavat varhaiskasvatuksen asiakirjat Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma (pdf) ja Yksikön toimintasuunnitelma 2018-2019 (pdf).JAA
12.06.2019 10:38