Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Riikka

Päiväkoti Riikassa lapset kohdataan lämmöllä ja heitä arvostetaan omina yksilöinään. Lapset, perheet ja henkilökunta tulevat pienessä yhteisössä kaikille tutuiksi. Päiväkodin viisi ryhmää on jaettu iän ja kehitystason mukaan, jolloin lapsi saa jokaisena toimintavuotena itselleen sopivan toimintaympäristön ja leikkikaverit sekä kasvatus- ja hoitohenkilökunnan tuen.

Hahtuvissa 1-2 vuotiaat opettelevat omatoimisuutta ja itseilmaisua leikin ja hoivan kautta pienessä porukassa.

Tuulispäiden, Revontulten ja Sateenkaarten 3-5-vuotiaat harjoittelevat sosiaalisia, motorisia, tiedollisia, taidollisia ja kielellisiä taitojaan leikin ja pienryhmätoiminnan kautta. Toimintaa suunnitellaan ja oppimisympäristöä muokataan lasten ideoiden ja tarpeiden pohjalta.

Hattaroissa esikouluikäisten kanssa toteutetaan laadukasta, esiopetussuunnitelman mukaista opetusta ja luovaa toimintaa.

Raittiissa ilmassa ulkoilu, terveellinen ruoka ja rauhoittava lepohetki kuuluvat päiväkodin jokapäiväiseen toimintaan. Isompien lasten kanssa tehdään retkiä lähiympäristöön viikoittain, ja pienempien kanssa vähintään kerran kuukaudessa.

Vy Kivelä-Riikan toimintasuunnitelma 2019-2020 (pdf)10.01.2020 14:18