Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Riikka

Päiväkoti Riikassa lapset kohdataan lämmöllä ja heitä arvostetaan omina yksilöinään. Lapset, perheet ja henkilökunta tulevat pienessä yhteisössä kaikille tutuiksi. Päiväkodin viisi ryhmää on jaettu iän ja kehitystason mukaan, jolloin lapsi saa jokaisena toimintavuotena itselleen sopivan toimintaympäristön ja leikkikaverit sekä kasvatus- ja hoitohenkilökunnan tuen.

Hahtuvissa, Untuvissa ja Tähdissä 1-2 vuotiaat opettelevat omatoimisuutta ja itseilmaisua leikin ja hoivan kautta pienessä porukassa.

Revontulten ja Sateenkaarten 3-5-vuotiaat harjoittelevat sosiaalisia, motorisia, tiedollisia, taidollisia ja kielellisiä taitojaan leikin ja pienryhmätoiminnan kautta. Toimintaa suunnitellaan ja oppimisympäristöä muokataan lasten ideoiden ja tarpeiden pohjalta.

Hattaroissa esikouluikäisten kanssa toteutetaan laadukasta, esiopetussuunnitelman mukaista opetusta ja luovaa toimintaa.

Raittiissa ilmassa ulkoilu, terveellinen ruoka ja rauhoittava lepohetki kuuluvat päiväkodin jokapäiväiseen toimintaan. Isompien lasten kanssa tehdään retkiä lähiympäristöön viikoittain, ja pienempien kanssa vähintään kerran kuukaudessa.

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)

Esiopetus

Päiväkoti Riikan esikoululainen kirjoitti tammikuussa 2018 ilmoitustaulullemme ”KIVA PÄIVÄ”. Miksi? Koska Riikan esikoulussa on kivaa!

Aamuisin toivotamme lapset tervetulleiksi aamiaiselle ja siitä alkavat päivän puuhat. Esikoululaisten päiviin kuuluu sisä- ja ulkotoimintaa, aktiivista aikuisten alkuun panemaa toimintaa, tavoitteellista uusien asioiden oppimiseen tähtäävää toimintaa ja lasten itsensä ideoimaa ja toimeenpanemaa toimintaa.

Kaikessa painottuu lapsen osa toiminnan keskiössä, meidän eskariyhteisöön kuuluminen, uskaltaminen, kokeileminen, yrittäminen ja osallistuminen. Pelaamme pelejä, tanssimme, laulamme, näyttelemme, kirjoitamme runoja, maalaamme, piirrämme ja leikimme. Luemme päivittäin satuja ja kuvakirjoja.  Kannustamme luoviin leikkeihin, majojen rakentamiseen ja projekteihin, joissa kaikissa opimme uusia taitoja ja nautimme esikoululaisen innokkuudella uuden kokeilemisesta ja oppimisesta.

Vuoden aikana opettelemme myös kirjaimet ja numerot, laskemme numeroilla ja leikimme kielellä. Jumppaamme sisällä ja ulkona. Retkeilemme leikkipuistoissa, kulttuurikohteissa, konserteissa ja museoissa. Riikan eskarissa aikuiset haluavat auttaa lasta kasvamaan omannäköisekseen ja rohkaista lasta tuomaan oma panoksensa ryhmän toimintaan.06.08.2021 10:39