Suoraan sisältöön

Päiväkoti Ranta

Neitojenpolku 23
00810 Helsinki
PL 81960, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 56523, +358 9 310 69753
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Ranta

Päiväkodin johtaja Emmi Kamula, puh. 09 310 56432, emmi.kamula@hel.fi

Varajohtaja Liisa Nordström,  puh.09 310 56523, liisa.nordstrom@hel.fi

YLÄKERTA:

Valkoiset ja Liilat (3-5 -vuotiaat): puh .09 310 73604
Vihreät ja Keltaiset (3-5 -vuotiaat): puh. 09 310 28434

ALAKERTA:

Pinkit ja Punaiset (1-3-vuotiaat): puh. 09 310 29498
Siniset ja Vaaleansiniset (1-3 -vuotiaat): puh. 09 310 32872

pk.ranta@hel.fi

INSTAGRAM:

Valkoiset 

Vihreät

Keltaiset

Siniset/ Vaaleansiniset

Punaiset/ Pinkit

Rannassa on leikkiä arvostava ja leikkiin kannustava toimintakulttuuri: aikuiset auttavat lasta leikkiin liittymisessä ja kannattelevat leikinkulkua osallistumalla ja ohjaamalla sekä rikastuttamalla leikkiä. Aikuiset huolehtivat leikkiin riittävästi aikaa ja tilaa sekä rauhaa pitkäkestoiselle pienryhmäleikille. Aikuisten tehtävä on ennakoida ja sensitiivisesti ylläpitää leikkiä kannattelevaa ilmapiiriä. Omatoimiset leikit, omat lelut, mutta myös pedagoginen tavoitteellinen leikki (esim. opiskeltaessa suomen kieltä tai sääntöleikit ja –pelit) mahdollistavat havaintojen tekemisen ja dokumentaation, jotta saadaan tietoa lasten leikistä, ajattelusta ja kiinnostuksen kohteista. Havaintoja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa.  Vanhemmat ja lapset osallistetaan toiminnan suunnitteluun VASU-prosessin kautta. Ilmiöoppiminen menetelmänä rakentuu lasten ajatusten ja mielenkiinnon pohjalta projekteiksi, joita dokumentoidaan.

Lapsen varhaiskasvatus päiväkodissamme alkaa siitä, kun vanhemmat tutustuttavat lapsensa päiväkotiin ja oman ryhmän henkilöstöön.

Yhteiset arvot ohjaavat työtämme: lapsuuden itseisarvo ja ihmisenä kasvaminen - myös aikuisten osalta.

Henkilöstö on lasten arjessa innostava matkaopas, joka auttaa lapsia havaitsemaan ja kokemaan ilmiöitä ja asioita ympäristössä, oppimista tapahtuu kaikessa ja kaikkialla.

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkoti Ranta muodostaa perhepäivähoito Kaakon kanssa varhaiskasvatusyksikkö Ranta-Perhepäivähoito Kaakon.04.03.2021 13:56