Suoraan sisältöön

Päiväkoti Ranta

Neitojenpolku 23
00810 Helsinki
PL 81960, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 56523, +358 9 310 69753
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Ranta

JOHTAJA:

Liisa Nordström (31.12.20 asti). puh.09 31056523  liisa.nordstrom@hel.fi

Emmi Kamula alkaen 1.1.2021 puh. 09 310 56432  emmi.kamula@hel.fiYLÄKERTA:

Valkoiset ja Liilat (3-5 -vuotiaat): puh .09 310 73604

Vihreät ja Keltaiset (3-5 -vuotiaat): puh. 09 310 28434


ALAKERTA:

Pinkit ja Punaiset (1-3-vuotiaat): puh. 09 310 29498

Siniset ja Vaaleansiniset (1-3 -vuotiaat): puh. 09 310 32872


pk.ranta@hel.fi


INSTAGRAM:

Valkoiset 

Vihreät

Keltaiset

Siniset/ Vaaleansiniset

Punaiset/ Pinkit


Rannassa on leikkiä arvostava ja leikkiin kannustava toimintakulttuuri: aikuiset auttavat lasta leikkiin liittymisessä ja kannattelevat leikinkulkua osallistumalla ja ohjaamalla sekä rikastuttamalla leikkiä. Aikuiset huolehtivat leikkiin riittävästi aikaa ja tilaa sekä rauhaa pitkäkestoiselle pienryhmäleikille. Aikuisten tehtävä on ennakoida ja sensitiivisesti ylläpitää leikkiä kannattelevaa ilmapiiriä. Omatoimiset leikit, omat lelut, mutta myös pedagoginen tavoitteellinen leikki (esim. opiskeltaessa suomen kieltä tai sääntöleikit ja –pelit) mahdollistavat havaintojen tekemisen ja dokumentaation, jotta saadaan tietoa lasten leikistä, ajattelusta ja kiinnostuksen kohteista. Havaintoja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa.  Vanhemmat ja lapset osallistetaan toiminnan suunnitteluun VASU-prosessin kautta. Ilmiöoppiminen menetelmänä rakentuu lasten ajatusten ja mielenkiinnon pohjalta projekteiksi, joita dokumentoidaan.

Lapsen varhaiskasvatus päiväkodissamme alkaa siitä, kun vanhemmat tutustuttavat lapsensa päiväkotiin ja oman ryhmän henkilöstöön.

Yhteiset arvot ohjaavat työtämme: lapsuuden itseisarvo ja ihmisenä kasvaminen - myös aikuisten osalta.

Henkilöstö on lasten arjessa innostava matkaopas, joka auttaa lapsia havaitsemaan ja kokemaan ilmiöitä ja asioita ympäristössä, oppimista tapahtuu kaikessa ja kaikkialla.


Päiväkoti Rannan toimintasuunnitelma 2019 - 2020 (pdf)

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma


Päiväkoti Ranta muodostaa päiväkoti Laivakellon kanssa varhaiskasvatusyksikkö Laivakello-Rannan.23.12.2020 10:40