Suoraan sisältöön

Päiväkoti Ranta

Neitojenpolku 23
00810 Helsinki
PL 81960, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 56523, +358 9 310 69753
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Ranta

Johtaja Liisa Huttunen, puh. 09 310 56523
liisa.huttunen@hel.fi

Puhelinnumerot: 
09 310 73604, 09 310 28434, yläkerta
09 310 29498, 09 310 32872, alakerta

pk.ranta@hel.fi

Tutustumistilaisuudet varhaiskasvatukseen hakeutumisesta

Uusien päivähoitoon hakevien lasten vanhemmille järjestetään infotilaisuuksia päivähoitoon hakeutumisesta eri päiväkodeissa seuraavasti:

15.8.2019 klo 10–11 Päiväkoti Yliskylä, Kökkarinpolku 1
21.8.2019 klo 10–11 Päiväkoti Satama, Sisselenkuja 3
25.9.2019 klo 10–11 Päiväkoti Siilitie, Hillerikuja 1 a ja 1b
9.10.2019 klo 10-11 Päiväkoti Ilomäki, Ilomäentie 8
11.11.2019 klo 9.30-10.30 Päiväkoti Tuorinniemi, Agnetankuja 4

Tilaisuuksissa kerrotaan päiväkotihoitoon ja perhepäivähoitoon hakemiseen liittyvää asiaa ja esitellään alueen päivähoitopalvelut sekä vastataan kysymyksiinne. Tervetuloa!

Tervetuloa!
JAA
12.06.2019 10:05