Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Pyynikki

Päiväkodissa toiminta tapahtuu pedagogisesti jaetuissa pienryhmissä, jotka muodostetaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tarpeiden mukaisesti. Haluamme suojella ja edistää lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Päiväkodissamme jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena on.
Aikuinen on aidosti läsnä rikastuttamassa ja opettamassa lapsia joka päivä arjen tilanteissa. Lapsiryhmien ikärakenne voi muuttua toimintakauden aikana. Leikki on varhaiskasvatusikäisten lasten oppimiselle merkityksellistä. Se on lasta motivoivaa ja iloa tuottavaa toimintaa, jossa lapset samalla oppivat monia taitoja ja omaksuvat tietoa. Varhaiskasvatuksessa tulee ymmärtää leikin itseisarvo lapselle sekä sen pedagoginen merkitys oppimisessa ja lasten kokonaisvaltaisessa kehityksessä ja hyvinvoinnissa

Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merkitystä ja samalla varhaiskasvatuksen opettajan vastuuta. Henkilökunnan moniammatillisuus on laadukkaan varhaiskasvatuksen voimavara. Kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä on varhaiskasvatuksen opettajalla. Varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat, lastenhoitajat ja muu varhaiskasvatuksen henkilöstö suunnittelee ja toteuttaa toimintaa yhdessä. Kun kaikkien osaaminen on käytössä, toteutuvat vastuut, tehtävät ja ammattiroolit tarkoituksenmukaisella tavalla.


Varhaiskasvatuksessa aloittaminen


Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2019-2020

Louhikko-Pyynikki toimintasuunnitelma 2019-2020

Neuvola päiväkodissa palvelu20.03.2020 09:57