Suoraan sisältöön

Päiväkoti Purje

Tilkankatu 19
00300 Helsinki
PL 30915, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 47991, +358 9 310 29493
Toimipiste kartalla

Päiväkoti PurjeJohtaja Sari Järviluoto, puh. 09 310 47991
sari.jarviluoto@hel.fi

Varajohtaja Maija Rytkönen, puh. 09 310 29493
maija.rytkonen@hel.fi

Puhelinnumerot:  
09 310 46835, Ankkuri ja Jolla
09 310 29492, Ruori
09 310 20293, Poiju 
09 310 28812, Reimari
09 310 46866, Majakka (esiopetus)
09 310 46836, Kerho tiistai  perjantai. 

Numeroihin voi lähettää myös tekstiviestejä.

pk.purje@hel.fi


Päiväkoti Purje kuuluu varhaiskasvatusyksikkö Purje-Tuuleen.
Keskeistä toiminnassamme on aikuisen sensitiivisyys, lasten osallisuuden ja monipuolisen liikkumisen mahdollistaminen. Turvallisuus ja leikin ilo ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Huomaamme hyvän! Sovittelemme erimielisyydet.

Purje on yksi Helsingin kaupungin innovatiivisista päiväkodeista, joten hyödynnämme erilaista teknologiaa ja oppimissovelluksia leikin ja oppimisen tukena. 

Päiväkoti Purje sijaitsee korttelitalossa Pikku Huopalahden ala-asteen, lasten kirjaston ja nuorisotalon kanssa. Lähiympäristössä on paljon hienoja oppimisympäristöjä, joissa retkeilemme säännöllisesti.

Päiväkodissamme on varhaiskasvatusryhmien lisäksi esiopetusryhmä ja leikkitoiminnan kerho.23.04.2021 10:44