Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Puotinharju

Yksikön esittely

Puotinharju on yksi kaupungin suurimmista vuorohoitoyksiköistä. Lapsia päiväkodissamme on toimintakaudesta riippuen noin 100, viidessä lapsiryhmässä. Näiden lisäksi päiväkotimme tarjoaa vuorohoitoa varahoitona noin 20 lapselle.

Pedagoginen toiminta-aikamme on jokaisessa ryhmässä klo 8-16 välillä. Silloin ryhmät toimivat omissa tiloissaan, omien aikuisten kanssa. Toiminnasta tiedotetaan ryhmien ilmoitustauluilla.

Tiedotamme toiminnastamme pääsääntöisesti sähköpostin ja Whatsappin avulla. Tänä vuonna harjoittelemme myös digitaalisen portfolion käyttöä.

Suuri pihamme tarjoaa lapsille mahdollisuuden liikkua ja leikkiä vuodenajasta riippumatta. Toiminnassa käytämme aktiivisesti lähialueen tarjoamia mahdollisuuksia leikkiä, liikkua, tutkia ja taiteilla.

Lapset ovat läsnä huoltajien työaikojen mukaisesti, kaikki ryhmät lapset tai henkilökunta eivät ole samaan aikaan paikalla. Ryhmien koot vaihtelevat toimintakauden aikana. Muutokset ryhmien koossa johtuvat mm. vuorohoidontarpeesta tai sen loppumisesta.

Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Yksikkömme toimintaa ohjaa Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteetHelsingin varhaiskasvatussuunnitelma & Yksikön toimintasuunnitelma(pdf). edellä olevien linkkien kautta pääset tutustumaan suunnitelmiin. 

Vuorohoidon aloitus

Viimeistään viikkoa ennen hoidon aloitusta huoltaja ja lapsi tulevat  tutustumaan päiväkotiin. Huoltaja ottaa hyvissä ajoin yhteyttä tulevaan ryhmään ja sopii tutustumisesta. Tutustumisjakso voi alkaa myös aiemmin. Jakson pituus riippuu lapsen tarpeista. Tutustumisjakso suunnitellaan yhdessä lapsen tulevan ryhmän lastentarhanopettajan kanssa.  Tutustumisjakson aikana lapsi ja huoltaja tutustuvat päiväkodin tiloihin ja henkilöstöön. Lasta ei voi jättää päiväkotiin ilman huoltajaa jakson aikana, vasta hoitosuhteen alkaessa lapsi voi jäädä päiväkotiin ilman huoltajaa. 

Tutustumisjakson jälkeen ensimmäisten viikkojen hoitopäivät on hyvä pitää lyhyempinä, mikäli se on mahdollista. Näin lapsen hoitopäivät pitenevät vähitellen ja lapselle jää aikaa totuttautua muutokseen.   

Hoidon alkaessa lapselle kannattaa antaa mukaan tuttu lelu ja valokuva perheestä. Valokuva lapselle tärkeästä henkilöstä ja tuttu lelu/unikaveri tuovat lapselle turvallisuutta ja lievittävät ikävää.  

Toiminta aamuisin ja iltaisin

Toiminnassamme hyödynnämme kaikkia päiväkodin tiloja. Aamuisin (klo 5.30-8.00)  ja iltaisin (klo 20-22) koko talo toimii talon keltaisessa päädyssä. Lapsia ja aikuisia on paikalla eri ryhmistä. Toiminnan pedagoginen painopiste iltaisin ja aamuisin on vahvistaa ja tukea lasten sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta leikin kautta. 

Toiminta viikonloppuisin

Viikonloppuisin hoito tapahtuu lapsimääristä ja lasten ikäjakaumasta riippuen koko talossa. Toiminnan pedagoginen painopiste viikonloppuisin on vahvistaa ja tukea lasten sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta leikin kautta. 

Ryhmät

- Hippiäiset (1-2-vuotiaat)

 • Yksi varhaiskasvatuksen opettaja & neljä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa
 • n. 15 lasta

- Hömötiaiset (2-3-vuotiaat)

 • Yksi varhaiskasvatuksen opettaja & neljä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa
 • n. 20 lasta

- Sinitiaiset (3-4-vuotiaat)

 • Kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa & kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaaa
 • n. 20 lasta

- Viskarit (5-vuotiaat)

 • Kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa & kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa
 • n. 20 lasta

- Satakielet (6-vuotiaat) 

 • Esiopetusryhmä. Esiopetusaika päiväkodissamme on ma-pe klo 9,30-13,30
 • Kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa & neljä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa
 • n. 25 lasta
 • Ryhmä on jaettu kahdeksi toiminnalliseksi pienryhmäksi esiopetusajaksi. Molempiin pienryhmiin on nimetty opettaja. Ryhmän lastenhoitajat toimivat molemmissa ryhmissä työvuorojensa mukaisesti

Henkilöstö

Henkilökuntaamme kuuluu päiväkodin johtajan lisäksi 30 työntekijää: kahdeksan varhaiskasvatuksen opettajaa, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 18 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, lastenhoitoja-erityisavustaja, kaksi erityisavustajaa ja päiväkotiapulainen.

22.01.2020 15:17