Suoraan sisältöön

Ryhmät

Ryhmiemme toiminta perustuu päiväkodin yhteiseen toimintasuunnitelmaan/esiopetuksen suunnitelmaan, Helsingin varhaiskasvatuksen suunnitelmaan ja valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

SINISIIVET: 3-5-vuotiaiden lasten ryhmä, jossa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Toteutamme monipuolista toimintaa lasten kiinnostuksen kohteet huomioiden. Ryhmässä tärkeänä pidämme leikkiä ja kavereita, turvallisuutta, toisen kunnioittamista ja hyviä käytöstapoja. Sinisiivissä kaikki ovat kavereita keskenään.

MUURAHAISET: 1-3-vuotiaiden lasten ryhmä, jossa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Lapsi leikkii ja oppii turvallisessa ja kiireettömässä ilmapiirissä. Toimintamme sisältää lasten ikätason mukaista suunniteltua toimintaa esim. laulua, leikkiä, liikuntaa ja kädentaitoja. Muurahaisissa kannustamme omatoimisuuteen ja toisten huomioonottamiseen. Perushoitotilanteissa harjoittelemme lapsille tärkeitä taitoja esim. pukeutumista.

MEHILÄISET:  3-5-vuotiaiden lasten ryhmä, jossa työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Toimintaamme ohjaavat lapselle ominaiset tavat toimia: liikkuminen, leikkiminen, tutkiminen, taiteellinen kokeminen ja ilmaisu, joiden pohjalta toteutamme toimintaa lasten yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet huomioiden. Hyödynnämme lähialueen metsiä ja puistoja osana toimintaamme.

LEPPÄKERTUT: 12 lapsen integroitu erityisryhmä 3-6-vuotiaille, jossa on 5 tukea tarvitsevaa lasta. Ryhmässä toimii kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Leppäkertuissa lapsen erilaisuuden ja yksilöllisyyden huomioiminen on tärkeää: jokainen lapsi on arvokas omana itsenään. Läsnäolo, lämmin vuorovaikutus ja huumori ovat keskeinen osa jokapäiväistä arkeamme. Myös selkeät rutiinit ja johdonmukaisuus korostuvat toiminnassamme. Päiväkotiarjen jokainen tilanne nähdään mahdollisuutena oppimiselle, oivaltamiselle ja ihmettelylle. Leppäkerttujen toiminta suunnitellaan lasten tarpeiden, toiveiden ja mielenkiinnon kohteiden pohjalta. Myös lasten vanhempien toiveita kuullaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

HAAPAKIITÄJÄT JA PIKKUKIITÄJÄT: 6-vuotiaiden esiopetusryhmät, joissa molemmissa työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Esiopetus sisältää monipuolisesti mm. oppituokioita, projekteja, retkiä, liikuntaa, kädentaitoja ja taidekasvatusta. Haapakiitäjissä ja Pikkukiitäjissä annamme lapselle aikaa ajatella, tutkia, ihmetellä ja toimia. Tuemme lapsen pitkäkestoista leikkiä ja leikkimällä oppimista. Esiopetusryhmät ovat kiinteässä yhteistyössä keskenään ja Puotilan ala-asteen kanssa. Päiväkodissamme esiopetusta annetaan klo 9-13.

HEPOKATIT: 2-4-vuotiaiden lasten ryhmä, jossa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Luomme tilaisuuksia uusien kaverisuhteiden luomiseen vapaan ja ohjatun toiminnan kautta. Kannustamme lapsia omatoimisiksi.

KIMALAISET: 1-3-vuotiaiden lasten ryhmä, jossa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Meillä leikitään, liikutaan, lauletaan ja taiteillaan.

SUDENKORENNOT: 3-5-vuotiaiden lasten ryhmä, jossa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Lähimetsä tarjoaa hyvät mahdollisuudet luonnon tutkimiseen eri vuodenaikoina. Metsäretket ovat olennainen osa ryhmämme toimintaa. Sudenkorennoissa pidämme tärkeinä luonnon kunnioittamista, leikkiä ja kaveritaitoja, hyviä käytöstapoja sekä ryhmässä toimimisen taitoja.
12.06.2019 09:28