Suoraan sisältöön

Päiväkoti Porslahti

Marielundinaukio 4
00960 Helsinki
PL 96933, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 21643, +358 9 310 21644
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Porslahti

Johtaja Merja Kari, puh. 09 310 21643
merja.kari@hel.fi

Varajohtaja Minna Sohlberg, puh. 09-310 21644

sähköposti: pk.porslahti@hel.fi  

Puhelinnumerot:

09 310 73533, Haltijat

09 310 24374, Metsätontut

09 310 32859, Sammaleiset

09 310 22940 Sinikellot

09 310 73532, Tietäjät

Huom! Myös tekstiviestit näihin numeroihin. 

Päiväkoti Porslahden lähiympäristö tarjoaa lapsille monipuolisia luontokokemuksia. Lähimetsät, Mustavuori, Uutela ja merenranta edustavat erityyppisiä luonnonmaisemia.

Lähialueen kulttuuritarjonta ja liikuntamahdollisuudet ovat hyvät.

Pidämme tärkeänä lapsuuden arvostamista ja leikin merkitystä. Aikuiset muistavat toimintaa ohjatessaan lasten osallisuuden eli kysyvät lasten mielipiteitä ja mielenkiinnon kohteita ja huomioivat lasten tarpeet.

Porslahden yhteisen arvopohjan perustana on suvaitsevaisuus ja vanhemmuuden kunnioittaminen.

Päiväkoti Porslahti kuuluu samaan varhaiskasvatusyksikköön päiväkoti Omenapuiston kanssa.
09.08.2019 12:58