Suoraan sisältöön

Esiopetus

Päiväkoti Pelimannin esiopetusryhmät toimivat osoitteessa Vetelintie 4. Ryhmien toiminta perustuu Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelmaan ja Pelimannin esiopetuksen toimintasuunnitelmaan.

Toimintakaudesta 2018-2019 alkaen päiväkoti Pelimannissa toimii kaksikielinen suomi-englanti esiopetusryhmä. Tässä laajamittaisessa suomi-englanti esiopetuksessa vähintään 25 % toiminnasta järjestetään säännöllisesti ja suunnitellusti englannin kielellä. Kaksikielisessä esiopetuksessa molemmat kielet ovat läsnä ja kehittyvät vähitellen opettajien mallintamisen ja lasten aktiivisen toiminnan kautta. Tavoitteena laajamittaiselle kaksikieliselle esiopetukselle on tutustua uuteen kieleen ja luoda positiivinen asenne uuden kielen oppimiseen.  

Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Päiväkoti Pelimannin kaikkien ryhmien yhteisenä teemana toimintakaudella 2018-19 on "Käy Muumilaaksoon". Positiivisen pedagogiikan ja vahvuusperustaisen varhaiskasvatuksen toteuttamisen lisäksi kehittämiskohteenamme on tunnekasvatus.  Esiopetusryhmien toiminnassa painotetaan lapsen vahvuuksia, omatoimisuuden ja osallisuuden huomioimista ja toteutumista (tekemällä oppiminen sekä mahdollisuus vaikuttaa niin oikeissa töissä kuin leikeissäkin), kaveritaitojen harjoittelemista (ryhmässä toimiminen ja toisen huomioiminen), ratkaisukeskeisyyttä, oppimisen iloa sekä sinnikkyyttä.

Esiopetusvuoden 2018-19 aikana ryhmissä hyödynnetään seuraavia toiminnallisia työtapoja: liikkuminen ja kehonkielellä ilmaiseminen, leikkiminen, tutkiminen ja havainnoiminen, rakentaminen (eri materiaalit ja leikkiympäristö), keksiminen ja kokeileminen, draama ja musisointi, taiteileminen ja muotoileminen, leipominen, valo- ja videokuvaaminen sekä luonto- ja kaupunkiympäristössä retkeileminen. 

Yksikön esiopetuksen toimintasuunnitelma

Helsingin esiopetuksen opetussunnitelma 20.02.2020 08:05