Suoraan sisältöön

Päiväkoti Pelimanni

Pelimannintie 16, Vetelintie 4
00420 Helsinki
PL 42916, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 29458, +358 9 310 46212
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Pelimanni

Johtaja Ann-Marie Jossandt, puh. 09310 29458   
ann-marie.jossandt@hel.fi

Varajohtaja Annina Peltonen, puh. 09310 46212
annina.peltonen@hel.fi   

Puhelinnumerot:

Ryhmät, Pelimannintie 16
Huilut puh. 09 31028750
Viulut puh. 09 31029451 
Pillipiiparit puh. 09 31029454
Viuluviikarit puh. 09 31029456
Soittoniekat puh. 09 31029457

Ryhmät, Vetelintie 4
Marakassit puh. 09 31029936
Ukulelet puh. 09 31029980 
Rumpalit puh. 09 31032270 
Ruokopillit puh. 09 31046214
Pajupillit puh. 09 31046975
Tuohitorvet puh. 09 31046974
Täryväkkärät puh. 09 31024462

Päiväkodissa toimii kaksitoista lapsiryhmää, joista viisi toimii osoitteessa Pelimannintie 16. Lapsiryhmistä seitsemän on sijoitettu  osoitteeseen Vetelintie 4 sisältäen esiopetusryhmät.  Päiväkodissamme tarjotaan laajamittaista kaksikielistä suomi-englanti esiopetusta.  

Päiväkoti Pelimanni on lapsuuden vaalimisen linnake,
jossa tietoisesti, tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti edistetään jokaisen lapsen hyvinvointia ja oppimista.

Pelimannissa toimitaan vahvuusperustaisen varhaiskasvatuksen (Huomaa hyvä!), positiivisen pedagogiikan sekä ratkaisukeskeisen toimintatavan lähtökohdista.09.08.2021 14:29