Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Pacius

Päiväkoti Paciuksessa on seitsemän lapsiryhmää ja päiväkodissa annetaan myös esiopetusta.

Toiminnassa panostamme erityisesti pienryhmätoimintaa. Paciuksessa on jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa ajateltu käytettävän pienryhmätoimintaa. Kaikki toiminta suunnitellaankin pienryhmätoiminnan periaatteella. Jokainen päiväkodin ryhmä on jaettu pienempiin ryhmiin lasten tarpeiden mukaan. Pienryhmätoiminta näkyy Paciuksessa päiväohjelman rytmityksen lisäksi kaikessa toiminnassa, muun muassa ulkoilussa, ruokailussa, retkien toteuttamisessa, liikunta- ja kädentaitotuokioissa.

Pienryhmään kuulumisen tunne luo turvallisen ilmapiirin, jossa on mielekästä oppia ja tutkia uutta. Aikuiselle pienryhmätoiminta luo mahdollisuuden huomioida lapset yksilöllisesti toiminnan aikana ja eriyttää suunniteltu ohjelma kullekkin pienryhmälle sopivaksi. Toiminnan porrastaminen luo kiireettömyyden tuntua ja edellytykset hyvälle vuorovaikutussuhteelle sekä lasten kesken, että lapsen ja aikuisen välillä.

Päiväkodissa toimii vanhempaintoimikunta, joka on järjestänyt muun muassa liikuntailtoja lapsille päiväkodin salissa.

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)

Kielirikasteinen esiopetus (pdf) 

 21.01.2021 14:48