Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Nurmikko

Nurmikon kolmessa lapsiryhmässä Tinteissä, Peipoissa ja Eskarissa toimitaan eri kokoisissa ryhmissä päivän aikana. Ryhmien sisällä olemme jakaneet lapset pedagogisesti mietittyihin pienryhmiin. Pienryhmät eivät ole pysyviä vaan vaihtelevat toiminnan mukaan. Näin myös varmistamme sen, että kaikki lapset pääsevät toimimaan toistensa kanssa ja kaveruus vahvistuu paremmin kaikkien lasten kesken. Nurmikossa toteutamme myös ryhmien välistä yhteistyötä mm.retkien, juhlien ja erilaisten projektien kautta.

Päiväkotimme keskeisiä hyveitä onkin kaveruus ja yhteisöllisyys. Olemme lasten vanhempien kanssa puhuneet paljon mm. ystävällisyydestä ja kannustavuudesta. Näitä hyveitä kannattelemme kaikessa toiminnassamme. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta laaditut tavoitteet toiminnalle ovat keskeinen osa toiminnan ja toimintaympäristön suunnittelua. Lapset ovat ikätasoisesti oleellisesti mukana tässä prosessissa.

Yksikön toimintasuunnitelma20.03.2020 07:44