Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Niitty

Päiväkodissa toimitaan pienryhmissä, jotka muodostetaan lasten henkilökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien eli vasujen tavoitteiden mukaisesti. Toimintaa ohjaa teematyöskentely, jossa syvennymme monipuolisesti eri toimintamuotojen kautta yhteiseen aihealueeseen. Teemojen aiheet valikoituvat ryhmissä lasten kiinnostuksen kohteista ja ideoista.

Niittyssä toimii neljä ryhmää, joista yksi on integroitu erityisryhmä. Ryhmiä yhdistää salitila, joka mahdollistaa luontevasti jokapäiväisen yhdessä toimimisen. 

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)

Esiopetus

Hiirenvirnat on päiväkoti Niityn esiopetusryhmä. Päivittäinen esiopetusaika on 8.30-12.30.

Toimintamme noudattaa esiopetuksen yleisiä tavoitteita huomioiden ryhmämme lasten henkilökohtaiset tarpeet. Kuuntelemme lasten toiveita toimintaa suunniteltaessa, ja arvioimme sitä yhdessä lasten kanssa. Hyödynnämme koko Helsinkiä oppimisympäristönä, sekä erityisesti lähialueen luontoa, liikuntapaikkoja ja eri alan toimijoita. Hiirenvirnoissa keskitymme sosiaalisten taitojen harjoitteluun, toisten hyväksymiseen ja yhdessä tekemiseen. Lisäksi opettelemme koulussa tarvittavia työskentelytaitoja. 

Ryhmässämme on myös viisivuotiasta, jotka toimivat aamupäivisin omana pienryhmänään.
18.11.2020 10:30