Suoraan sisältöön

Päiväkoti Myrskyluoto

Leikosaarenkuja 6
00980 Helsinki
PL 98943, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 62712, +358 9 310 69716
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Myrskyluoto

Johtaja Arja Neva, puh. 09 310 62712
arja.neva@hel.fi

Varajohtaja Tuula Immonen, puh.09 310 69716
tuula.immonen@hel.fi


Puhelinnumerot:
09 310 28504, Sankarit (1-4 vuotiaat)
09 310 28503,Uimarit (3-5 vuotiaat)
09 310 28502,Lämärit (Esiopetusryhmä)
09 310 20982, Futarit (Esiopetusryhmä)

sähköposti:
pk.myrskyluoto@hel.f


Päiväkoti Myrskyluoto sijaitsee Vuosaaren Kallahdessa, joka on jatkuvasti kasvava monikulttuurinen asuinalue Itä-Helsingissä. Monipuolinen luonto ja meren läheisyys antavat meille mahdollisuuden liikkumiseen, luonnon tutkimiseen, seikkailuun ja retkeilyyn lasten kanssa. Päiväkodit Hippaheikki, Kajuutta ja Myrskyluoto kuuluvat samaan varhaiskasvatusyksikköön.


Toiminta-ajatus

Ennen muuttumattomuus ja pysyvyys merkitsivät turvallisuutta. Nyt mielestämme vain uudistuva ja kehittyvä päiväkoti pystyy vastaamaan uusiin arjen haasteisiin. Jokaisen Myrskyluodon työntekijän tulee huolehtia omasta kehittymisestään. Päiväkotimme luo siihen mahdollisuuksia, mutta niiden hyödyntäminen on jokaisen omalla vastuulla.

Laadukkaan toiminnan takaa hyvä yhteishenki, positiivinen asenne ja toimiva yhteistyö vanhempien ja eri tahojen kanssa. Näiden eteen jokainen meistä sitoutuu tekemään työtä. Hyvällä suunnittelulla ja tietotaidon jakamisella varmistamme parhaalla mahdollisella tavalla lasten yksilöllisen kasvun ja kehityksen päiväkodissamme.

Liikuntapäiväkotimme on paikka, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus saada onnistumisen elämyksiä liikkuen, leikkien, tutkien ja taiteillen.

Vapaassa  ja ohjatussa toiminnassa liikunnan merkitys nähdään laajemmin kuin vain lasten motoristen valmiuksien kehittäjänä. Liikunnan avulla voimme tukea lasten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja, kielenkehitystä ja akateemisia valmiuksia.

Katso video toiminnastamme alla olevasta linkistä;

https://www.youtube.com/watch?v=Y8fklMneV_023.04.2021 11:14