Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Myllytupa

Painotamme toiminnassamme sosiaalisten taitojen kehittymistä, ryhmässä toimimisen tärkeyttä ja lapsen itsetunnon vahvistamista. Lasten keskinäisiä vuorovaikutustaitoja vahvistetaan leikin ja toiminnallisuuden keinoin. Tavoitteenamme on saada positiivinen kuva itsestä oppijana ja kasvattaa syntynyttä oppimisen iloa. Toiminnan pohjana toimii positiivisuuden pedagogiikka sekä leikki ja leikinomaisuus.

Teemme lasten kanssa retkiä lähimaastoon kaikkina vuodenaikoina. Havainnoimme ja tutkimme lähiympäristöä ja siinä näkyviä vuodenaikojen muutoksia.

Vahvuutemme pienenä päiväkotina on se, että henkilökunta tuntee kaikki lapset ja päinvastoin. Tämä tuo turvallisuuden tunnetta lapsille ja perheiden on helppo tutustua toisiinsa

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)25.11.2019 12:10