Suoraan sisältöön

Esiopetus

Päiväkodissa järjestetään esiopetusta kahdessa ryhmässä, Seikkailijoissa ja Matkailijoissa. Esiopetusaika on päivittäin klo 9.00-13.00 ja esiopetusta annetaan koulujen työaikojen puitteissa. Opetusta toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Esiopetuksen ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa lapsen oppimisvalmiuksia. Lapset oppivat esiopetuksessa leikkien, liikkuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa. Lapset myös omaksuvat uusia tietoja ja taitoja vuorovaikutuksessa toisten lasten, opettajien, eri yhteisöjen ja lähiympäristön kanssa. 

Esiopetus jakautuu metsässä tapahtuvaan toiminnalliseen opetukseen ja päiväkodissa tapahtuvaan opetukseen. Metsässä ja päiväkodilla tapahtuva opetus toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, onnistua, tutkia, kokeilla ja oppia jotain uutta joka päivä.

Yksikön esiopetuksen toimintasunnitelma (pdf)

Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf)

Luontoeskarin esite (pdf)

Luontoeskari päiväkoti Myllynrattaassa (pdf)

09.01.2020 13:08