Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Muusa

Päiväkoti Muusassa on neljä kahden hengen tiimiä, joissa työskentelevät varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja työpareina.

Eri ikäisten ryhmät käyttävät joustavasti tiloja vuorotellen ja pienryhmiä muodostetaan myös yli ryhmärajojen eri tilanteiden ja tarpeiden mukaan.

Ryhmät retkeilevät viikoittain lähiympäristön metsissä, puistoissa ja kulttuurikohteissa.

Tuemme lasten vuorovaikutustaitojen kehittymistä käyttämällä ristiriitojen selvittämiseen miniVersoa eli vertaissovittelumenetelmää. Tunnekortit, tunnekerhot ja vuorovaikutusleikkikerhot ovat osana arkeamme.
Pienessä päiväkodissa lapset ja aikuiset tuntevat toisensa hyvin, joka luo kodinomaisen toimintaympäristön.

Yksikön toimintasuunnitelma 2019-2020 (pdf)

Päiväkoti Muusassa ei toteuteta esiopetusta.04.12.2020 08:22