Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Munkkivuori

Päiväkodissamme on monipuoliset sisä- ja ulkotilat, joita käytämme joustavasti vuorotellen. Jumppasalit, ruokala, erilaiset ryhmähuoneet ja monitoimitilat mahdollistavat pienryhmätoiminnan ja erilaisten projektien toteuttamisen. Ryhmät retkeilevät viikoittain lähiympäristön metsissä, puistoissa ja kulttuurikohteissa.

Tuemme lasten vuorovaikutustaitojen kehittymistä käyttämällä ristiriitojen selvittämiseen miniVersoa eli vertaissovittelumenetelmää. Tunnekortit, tunnekerhot ja vuorovaikutusleikkikerhot ovat osana arkeamme.

Leikki on oleellinen ja näkyvä osa toimintaamme ja oppimisympäristöä muokataan lasten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet huomioiden. Tartumme lasten kulttuuriin ja mielenkiinnon kohteisiin ja otamme ne mukaan toiminnan sisältöihin.  

Esiopetus

Päiväkoti Munkkivuoressa toimii metsäeskari. Esiopetusryhmiä on kaksi: Kurjet ja Kotkat.  Esiopetuksen toiminta-aika on klo 8.30- 12.30. Esiopetusryhmät toimivat vuoroviikoin päiväkodin yläkerrassa, jossa on myös Nuoristotalo, ja vuoroviikoin metsissä, puistoissa, kulttuurikohteissa ja lähikoululla. 

Työtavat ovat toiminnallisia ja niissä korostuvat monipuolinen ilmaisu sekä retkillä luonnon ja luonnonilmiöiden tutkiminen.

Positiivisella pedagogiikalla tuetaan ja autetaan lapsia löytämään omat vahvuutensa sekä rohkaistaan sinnikkäästi harjoittelemaan itselle haastavia asioita. Tunneilmaisua ja yhdessä elämisen taitoja harjoitellaan mm. tunnekerhoissa ja draamassa.
24.03.2021 12:38