Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Metsätähti

Päiväkoti Metsätähti sijaitsee Malminkartanon urbaanilla alueella, lähellä luontoa. Hyvät kulkuyhteydet mahdollistavat monipuoliset retkeilykohteet lasten ikä ja kehitystaso huomioiden. Päiväkoti Metsätähdellä ja päiväkoti Kaunokilla on yhteinen toimintasuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Kaunokki-Metsätähti-toimintasuunnitelma (pdf)

Kunnioitamme ihmisten erilaisuutta ja huomioimme sen suhteessa lapsiin, huoltajiin sekä työkavereihin. Lasten positiivinen huomiointi ja vahvuuksien hyödyntäminen on osa jokapäiväistä toimintaamme. Toimintakaudella 2020-2021 keskitymme erityisesti kehittämään lasten pitkäaikaisten leikkien mahdollistamista ja aikuisten läsnäoloa leikeissä. Kehitämme myös kirjallisuuskasvatusta laaja-alaisesti ja keskitymme kaveritaitojen vahvistamiseen arjessa. Otamme käyttöön Helsingin strategian mukaisesti ryhmän sähköisen portfolion, josta huoltajatkin pääsevät seuraamaan toimintaamme.

Päiväkotimme on auki arkisin klo 6.30-17.15, tarvittaessa avaamme 6.15 ja olemme auki 17.30 saakka. Päivittäiset kohtaamiset ovat tärkeä osa huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja myös varahakijoista tulee aina ilmoittaa etukäteen. Toiminta suunnitellaan lasten läsnäolojen mukaan, minkä vuoksi toivomme että sovituista hoitoajoista pidetään kiinni.

Hyvin suunniteltu toiminta sekä toiminnan säännöllinen arviointi on lasten etu. Hyödynnämme työssämme myös yhteistyötahoja, kuten alueen kiertävää erityisopettajaa, suomi toisena kielenä -opettajaa sekä Malminkartanon neuvolaa. Avoin vuorovaikutus huoltajien kanssa on meille ensiarvoisen tärkeää.

Päiväkoti Metsätähdessä ei ole esiopetusryhmiä. Esiopetus järjestetään lapsen asuinpaikkaan perustuvan oppilaaksiottoalueen mukaisessa esiopetuspaikassa. Malminkartanon alueella esiopetusta tarjoavat pk Timotei, pk Lasten Kartano sekä pk Kaunokki.

Esiopetuspaikasta tulee perheelle ilmoitus tekstiviestillä. Paikan voi hylätä tai ottaa vastaan viestiin vastaamalla. Mikäli perhe ei ota vastaan tekstiviestillä tarjottua paikkaa, tulee esiopetukseen hakea erikseen tamikuun aikana.

01.03.2021 09:36