Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Meritähti

Toiminta

Toimimme fyysisten tilojen mukaisesti joko 12, 14 tai 21 lapsen ryhmissä, jotka päivittäisessä toiminnassa jaetaan pienryhmiin. Toiminta muodostu yksittäisten lasten tarpeista ja oppimistavoitteista ryhmätoiminnan suomin mahdollisuuksin.

Lapsiryhmän pedagogiikasta ja lasten erityistarpeista vastaa varhaiskasvatuksen opettaja. Hän laatii myös lapsen varhaiskasvatussuunnitelman yhdessä vanhempien kanssa.

Vanhemmille järjestetään vanhempainiltoja sekä kutsutaan erilaisiin juhliin toimintakauden aikana. Tärkeintä on päivittäinen kohtaaminen ja lapsen kuulumisten vaihtaminen puolin ja toisin.

Toimintasuunnitelma 21-2228.10.2021 12:36