Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Merirasti

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)

Esiopetus

Päiväkoti Merirastissa toimii kaksi esiopetusryhmää Merikotkat ja Aarresaari.

Molemmissa esiopetusryhmissä tarjotaan laajamittaista kaksikielistä suomi-englanti esiopetusta. Kaksikielisessä esiopetuksessa lapsille tarjotaan tilaisuuksia käyttää sekä omaksua kieliä toiminnallisesti ja leikinomaisesti.

Ryhmien esiopetusta toteutetaan Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Toiminnallisuus ja toiminnallinen oppiminen leikkien, liikkuen, tutkien sekä taiteillen ovat esiopetuksessa keskeistä.

Pidämme tärkeänä, että jokainen lapsi saa kasvaa ja oppia omista lähtökohdistaan käsin sekä kokee oppimisen iloa toimiessaan yhdessä toisten kanssa. 


19.11.2020 11:45