Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Melissa

Päiväkoti Melissassa on neljä lapsiryhmää. Lapsiryhmät muodostetaan päiväkotiin valituista lapsista, ryhmien ikäjakauma voi olla erilainen eri vuosina. Lapsiryhmien muutokset ovat mahdollisia myös kesken toimintakauden.

Melissassa työskentelee 8 hoito-ja kasvatushenkilöä joista 3 on lastentarhanopettajaa ja 5 lastenhoitajaa. Toimintakauden aikana päiväkodissa työskentelee lisäksi opiskelijoita ja tet-harjoittelijoita. Päiväkodin siivouksesta ja ruokahuollosta huolehtii yksi Palvelukeskuksen työntekijä.

Päiväkoti Melissa tarjoaa turvallisen ja luotettavan kasvuympäristön. Tuemme lapsen kasvua ja kehitystä yhdessä vanhempien kanssa; avoimet ja luottamukselliset suhteet vanhempien ja henkilökunnan välillä luovat turvallisen ja arvostavan kasvuympäristön lapselle. Haluamme, että lapsella on hyvä olla päiväkodissa, hänen tarpeisiinsa vastataan ja hän saa kokea aitoa välittämistä.

Suurimman osan päivästä lapset toimivat pienissä ryhmissä, joissa lapset mm. leikkivät, liikkuvat ja taiteilevat.
Myös suurin osa perushoitotilanteista sekä ohjattu toiminta tapahtuu lasten kanssa pienissä ryhmissä. Pienryhmät
eivät aina ole kiinteitä vaan ne voidaan muodostaa kunkin hetkisen tarpeen ja toiminnan mukaan.
Hyödynnämme lähiympäristön liikuntamahdollisuuksia (esim. metsät, urheilukentät ja liikuntahalli).

Yksikön toimintasuunnitelma

Päiväkoti melissassa ei järjestetä esiopetusta. yksikön toisessa päiväkodissa Toivossa on esiopetusta.

Alueella on myös muita esiopetusta järjestäviä päiväkoteja: pk Satakieli, pk Pehtoori, Pk Auringonkukka, pk Leskenlehti.01.12.2020 10:42