Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Marmori

Päiväkoti Marmorissa toimii neljä ryhmää, joissa lapset ovat iältään 1-6 vuotiaita.

Toiminta tapahtuu lasten henkilökohtaisista varhaiskasvatussuunnitelmista lähtöisin olevien pedagogisten tavoitteiden mukaisesti.

Pidämme tärkeänä lasten leikkiä ja sen kehittämistä. Aikuinen mahdollistaa jokaiselle lapselle osallistumisen leikkiin ja auttaa muodostamaan kaverisuhteita. Kaikessa toiminnassa on tärkeää lapsen osallisuus. Osallistamme heitä havainnoimalla ja kuuntelemalla sekä kyselemällä lasten ideoita.

Vy Marmorin toimintasuunnitelma 2019-2001.12.2020 09:46