Suoraan sisältöön

Ryhmä Rapakivi


Päiväkodin johtaja
Heidi Murto
puh. 09 310 73 457

Päiväkodin varajohtaja
Marjo Luotamo
puh. 09 310 46 814
marjo.luotamo@hel.fi

Osoite:
Rapakiventie 2
00710 Helsinki
PL 71907, 00099 Helsingin kaupunki.

Puhelinnumerot:

Alppitähdet (1-2v)        puh. 09 310 24168

Alppiasterit (2-4v)        puh. 09 310 24167

Kissankäpälät (3-5v)    puh. 09 310 24166

Ryhmä Rapakivi on osa päiväkoti Marmoria ja kuuluu varhaiskasvatusyksikkö Louhikko-Marmoriin. Rapakivi sijaitsee Pihlajamäen ostoskeskuksen läheisyydessä, kerrostalon omassa siivessä.

Päiväkodissa on tällä hetkellä noin 45 lasta, he ovat iältään 1-6 vuotiaita. Rapakivessä on kolme ryhmää, kaksi ryhmistä toimivat yläkerrassa ja yksi alakerrassa. 

Päiväkodeissa toiminta on ryhmämuotoista. Ryhmät suunnitellaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisiksi. Niiden muodostamisessa otetaan huomioon lasten ikä, sisarussuhteet tai tuen tarve sekä henkilöstön mitoitukseen ja ryhmien enimmäiskokoon liittyvät säännökset. Osallisuuden toteutuminen vertaisryhmässä sekä lapselle luontevat tavat toimia ja oppia otetaan huomioon lapsiryhmiä muodostettaessa sekä toimintaa suunniteltaessa.

Lapsiryhmien rakenne voi muuttua toimintakauden aikana.

Jokaisella ryhmällä on oma ryhmätila ja lisäksi käytössä on yhteisiä tiloja, joita hyödynetään pienryhmätoiminnoissa. Varhaiskasvatuksen suunnittelussa, järjestämisessä ja kehittämisessä huomioidaan lapsen edun ensisijaisuus. Lapsen etu otetaan huomioon yksittäisen lapsen ja lapsiryhmän kannalta tapaus- ja tilannekohtaisesti. Työtavat ovat pedagogisesti perusteltuja ja tukevat lapsen kehitystä ja oppimista.

Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen monimuotoisiin perheisiin ja perheiden erilaisiin kieliin, kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin, perinteisiin sekä kasvatusnäkemyksiin luo edellytyksiä hyvälle kasvatusyhteistyölle.Lasten perheidentiteettiä ja perhesuhteita tuetaan siten, että jokainen lapsi voi kokea oman perheensä arvokkaaksi.

Toiminta tapahtuu lasten henkilökohtaisista varhaiskasvatussuunnitelmista lähtöisin olevien pedagogisten tavoitteiden mukaisesti. Kaikessa toiminnassa korostamme lapsen osallisuutta. Pidämme leikkiä tärkeänä oppimisen välineenä lapsen kehityksen ja kaverisuhteiden muodostumisen kannalta. 

Varhaiskasvatusyksikön kehittämiskohteina ovat kaudella 2020-2021 pedagoginen oppimisympäristö suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa sekä kasvattajien ja lasten välisen vuorovaikutuksen parantaminen.

Rapakiven siisteydestä  ja ruokahuollosta vastaa Palvelukeskus.

Ryhmä Rapakivessä ei ole kaudella 2021-2022 esiopetusta.

Hyvä tietää varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Tervetuloa varhaiskasvatukseen! Tutustuminen

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma

Tervetuloa Rapakiveen!

Marmorin toimintasuunnitelma 2020-2021

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Hakeminen varhaiskasvatukseen

Rapakiven syyskausi 2021


Päiväkoti Marmori
01.09.2021 11:58