Suoraan sisältöön

Ryhmä Rapakivi

Rapakivessä toimii kolme lapsiryhmää, joissa lapset ovat iältään 1-5-vuotiaita.

Kaksi ryhmää toimii yläkerrassa ja yksi alakerrassa.

Toiminta tapahtuu lasten henkilökohtaisista varhaiskasvatussuunnitelmista lähtöisin olevien pedagogisten tavoitteiden  mukaisesti.

Kaikessa toiminnassa korostamme lapsen osallisuutta. Pidämme leikkiä tärkeänä oppimisen välineenä lapsen kehityksen  ja kaverisuhteiden muodostumisen kannalta. 

Rapakivi on luonnon läheisyydessä, joka mahdollistaa metsäretkiin.

Ryhmä Rapakivi, rakennus10.06.2019 14:03