Suoraan sisältöön

Päiväkoti Marmori

Marmoritie 8
00710 Helsinki
PL 71999, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 73535, +358 9 310 46814
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Marmori

Päiväkodin johtaja
Heidi Murto, puh. 09 310 73457
heidi.murto@hel.fi

Päiväkodin varajohtaja
Marjo Luotamo, puh. 09 310 46814
marjo.luotamo@hel.fi


Puhelinnumerot:

Helmet (1-3v)                        puh. 09 310 32974

Meritähdet (2-4v)               puh. 09 310 73286

Korallit (4-5v)                       puh. 09 310 73534

Simpukat (esiopetus)         puh. 09 310 73727

pk.marmori@hel.fi

Päiväkoti Marmori kuuluu varhaiskasvatusyksikkö Louhikko-Marmoriin. Päiväkoti sijaitsee Pihlajanmäessä rauhallisella pientaloalueella.

Päiväkodissa on tällä hetkellä noin 75 lasta, he ovat iältään 1-7 vuotiaita. Marmorissa on neljä ryhmää, joista yksi on esiopetusryhmä. Päiväkodeissa toiminta on ryhmämuotoista. Ryhmät suunnitellaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisiksi. Niiden muodostamisessa otetaan huomioon lasten ikä, sisarussuhteet tai tuen tarve sekä henkilöstön mitoitukseen ja ryhmien enimmäiskokoon liittyvät säännökset. Osallisuuden toteutuminen vertaisryhmässä sekä lapselle luontevat tavat toimia ja oppia otetaan huomioon lapsiryhmiä muodostettaessa sekä toimintaa suunniteltaessa.

Lapsiryhmien rakenne voi muuttua toimintakauden aikana.

Jokaisella ryhmällä on oma ryhmätila ja lisäksi käytössä on yhteisiä tiloja, joita hyödynetään pienryhmätoiminnoissa. Varhaiskasvatuksen suunnittelussa, järjestämisessä ja kehittämisessä huomioidaan lapsen edun ensisijaisuus. Lapsen etu otetaan huomioon yksittäisen lapsen ja lapsiryhmän kannalta tapaus- ja tilannekohtaisesti. Työtavat ovat pedagogisesti perusteltuja ja tukevat lapsen kehitystä ja oppimista.

Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen monimuotoisiin perheisiin ja perheiden erilaisiin kieliin, kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin, perinteisiin sekä kasvatusnäkemyksiin luo edellytyksiä hyvälle kasvatusyhteistyölle. Lasten perheidentiteettiä ja perhesuhteita tuetaan siten, että jokainen lapsi voi kokea oman perheensä arvokkaaksi.

Varhaiskasvatusyksikön kehittämiskohteina ovat kaudella 2020-2021 pedagoginen oppimisympäristö suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa sekä kasvattajien ja lasten välisen vuorovaikutuksen parantaminen.

Päiväkoti Marmorin siisteydestä vastaa päiväkodin oma apulainen ja ruokahuollosta vastaa Palvelukeskus.

Päiväkoti Marmorissa järjestetään esiopetusta kaudella 2021-2022.

Hyvä tietää varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Tervetuloa varhaiskasvatukseen! Tutustuminen

Marmorin toimintasuunnitelma 2020-2021

Tervetuloa Marmoriin!

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma

Marmorin syyskausi 2021Ryhmä Rapakivi

Päiväkoti Marmoriin kuuluu ryhmä Rapakivi
Rapakiventie 2, 00710
PL 71907, 00099 Helsingin kaupunki.

Rapakivi sijaitsee Pihlajanmäen ostoskeskuksen läheisyydessä, kerrostalossa omassa siivessä.

Puhelinnumerot:

Alppitähdet (1-2v)        puh. 09 310 24168

Alppiasterit (2-4v)        puh. 09 310 24167

Kissankäpälät (3-5v)    puh. 09 310 24166

pk.rapakivi@hel.fi

05.09.2021 09:45