Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Louhikko

Päiväkoti Louhikossa toimii kuusi lapsiryhmää. 

Päiväkodissa toiminta tapahtuu pedagogisesti jaetuissa pienryhmissä, jotka muodostetaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tarpeiden mukaisesti. Lapsen leikki on tärkeää. Aikuinen on aidosti läsnä rikastuttamassa ja opettamassa lapsia joka päivä.

Varhaiskasvatussuunnitelmista nousseita tavoitteita toteutetamme pääsääntöisesti pienryhmissä.

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Louhikko-Pyynikki toimintasuunnitelma 2020-2021

Neuvola päiväkodissa palvelu

Esiopetus

Päiväkoti Louhikossa on yksi esiopetusryhmä. Ryhmässä (Hattivatit) on tällä kaudella 14 lasta. Kasvattajina toimivat esiopetuksesta vastaava opettaja, varhaikasvatuksen erityisopettaja, lastenhoitaja sekä projektityöntekijä lastenhoitaja.

Jokainen esiopetuspäivä on hyvin erilainen; aikuisten havaintojen pohjalta tehdään jatkuvasti muutoksia toimintaan ja suunnataan toimintaa lasten tarpeiden sekä kiinnostuksen mukaan. Aikuinen antaa toimintaan jatkuvasti iloisia sytykkeitä. Oppimisympäristö on siellä missä mekin olemme ja laajenee toimintamme mukaan. Toiminnalliset työtavat ryhmässämme ovat liikunta, draama, leikit, pelit, kädentaidot, taide, kaikkia osallistavat työskentelutavat esim. parityö ja ryhmätyö vaihtelevin kokoonpanoin.

Toimintamme on lapsen kehitystarpeista ja kiinnostuksen kohteista lähtevää, monipuolista, usein leikinomaista oppimista: äänteillä, kirjaimilla, sanoilla, lauseilla, lukujonolla, numerosymboleilla, lukumäärillä ja aritmeettisilla perustaidoilla.

Oppimisympäristön rakentamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta lasten kiinnostus herää. Monimuotoinen oppimisympäristö houkuttelee lapsia katsomaan, tutustumaan, koskettelemaan, kokeilemaan. Kaikki aistit pyritään myös ottamaan käyttöön eli oppimista tapahtuu kaikkien aistien kautta.

Aikuisella on aina selkeä näkemys kasvun ja opetuksen pedagogisista tavoitteista ja ne tulee saada osaksi yhteistä toimintaa. Kaiken toiminnan yllä on kysymys "Miksi?" ja aikuinen tietää vastauksen tähän miksi näin tehdään tietäen pedagogisen lähtökohdan ja perustuu näin pedagogisiin lähtökohtiin. Lapset oppivat parhaiten, kun heidän on hyvä olla; fyysiset tarpeet on tyydytetty, olo on turvallinen ja he ovat motivoituneita. Oppiminen on iloinen asia!

Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelma
01.06.2021 09:30