Suoraan sisältöön

Päiväkoti Louhikko

Kiilletie 6
00710 Helsinki
PL 71998, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 73457, +358 9 310 73788
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Louhikko


Päiväkodin johtaja
Heidi Murto
puh. 09 310 73457
heidi.murto@hel.fi

Päiväkodin varajohtaja
Marjo Luotamo
puh. 09 310 46 814
marjo.luotamo@hel.fi 

Puhelinnumerot:

Pikku Myyt (alle 3-vuotiaat)            puh. 09 310 46 804

Hosulit (alle 3-vuotiaat)                   puh. 09 310 46 903

Nyytit (alle 3-vuotiaat)                      puh. 09 310 74 112

Hemulit (3-4v)                                    puh. 09 310 74 112

Tuutikit (3-4v)                                     puh. 09 310 64 019

Nipsut (5v)                                           puh. 09 310 22 463

Hattivatit (esiopetus)                         puh. 09 310 22 475

pk.louhikko@hel.fi


Päiväkoti Louhikko sijaitsee Pihlajamäessä. Päiväkoti on muuttanut maaliskuussa 2021 uuteen päiväkotiin Kiilletie 6:teen.

Päiväkodissa on tällä hetkellä noin 110 lasta, he ovat iältään 1-7 vuotiaita. Päiväkodissa on seitsemän ryhmää, joista yksi on esiopetusryhmä. Lapset on jaettu iän mukaisesti ryhmiin, alakerrassa on kaksi alle 3-vuotiaiden ryhmää ja kaksi yli 3-vuotiaiden ryhmää, yläkerrassa on 5-vuotiaiden ryhmä, yksi alle 3-vuotiaiten ryhmä sekä esiopetusryhmä. Lapsiryhmien ikärakenne voi muuttua toimintakauden aikana.

Jokaisella ryhmällä on oma ryhmätila ja lisäksi heillä on käytössä yhteisiä tiloja. Tiloja hyödynnetään pienryhmätoiminnoissa. Hyödynnämme toiminnassamme myös monitoimitilaa, pienryhmätiloja, ruokasalia, käytävien pienryhmätiloja ja ulkoilutiloja, viereistä leikkipuistoa, jalkapallokenttää sekä lähimetsää. 

Yhteistyö huoltajien kanssa on meille tärkeää. Tällä hetkellä kehittämiskohteenamme on sähköisen tiedottamisen lisääminen sekä monipuolisen palautteen antaminen huoltajille lapsen päivästä. Päiväkotimme painopisteenä on sensitiivinen työote, joka näkyy päivän jokaisessa kohtaamisessa. Päiväkoti Louhikon toiminnassa korostuvat draamapedagogiikka, musiikki ja erilaiset perinteiset tapahtumat. Kaikki arjen tilanteet ovat oppimista varten.

Päiväkoti Louhikon ruokahuollosta vastaa Compas Group työntekijä ja päiväkodin siisteydestä päiväkodin oma päiväkotiapulainen. 

Päiväkoti on avoinna arkisin klo 6.15-17.30, esiopetuksen toiminta-aika on klo 8.30-12.30.

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Tervetuloa varhaiskasvatukseen! Tutustumisjakso

Hyvä tietää varhaiskasvatuksesta

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 

17.12.2021 12:00