Suoraan sisältöön

Päiväkoti Louhi

Sörnäistenkatu 17
00580 Helsinki
PL 58910, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 29950, +358 9 310 36799
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Louhi


Sörnäistenkatu 17, 00580 Helsinki
PL 58910, 00099 Helsingin kaupunki    
 
 
   

Vs.päiväkodinjohtaja Katja Nyman 09 310 29950 
katja.nyman@hel.fi
Varajohtaja Aila Holopainen  09 31036799 
aila.holopainen@hel.fi

Kylien puhelinnumerot:

Nasut 1-5v. 09 310 38097, 09 310 38096 
Kärsät 5v. 09 310 38094
Saparot 1 4v. 09 310 20952, 09 310 20992 
Eskarit: Pontevat 09 310 24085 , Puttepossut 09 31038095

louhi.paivakoti@hel.fi

Päiväkoti Louhi sijaitsee etelä-Hermannissa. Päiväkodissa on tilat 110 lapselle.

Louhessa lapset on jaettu kolmeen kylään, joissa on eri-ikäisiä lapsia. Kylien nimet ovat Nasut, Kärsät ja Saparot. Lisäksi Louhessa toimii esiopetusryhmät Pontevat ja Puttepossut. Kylien lapset on jaettu iänmukaisiin pienryhmiin, joissa he toimivat päivittäin. Jokaisessa kylässä on 4-7 kasvattajaa, varhaiskasvatuksen opettajia ja lastenhoitajia. Painotamme päiväkodissamme yhteisöllistä ajattelua, jota kuvataan lapsen näkökulmasta näin:

"Kuulun pienryhmään, jossa  minulla on saman ikäisiä kavereita. Syksyisin keksimme yhdessä ryhmällemme nimen ja harjoittelemme yhdessä toimimista ensin omassa ryhmässämme  ja sitten osana isompaa kylää.

Kylässäni on eri-ikäisiä lapsia. Myös sisarukseni ovat mahdollisuuksien mukaan kanssani samassa kylässä. Minulla on mahdollisuuksia leikkiä ja toimia eri-ikäisten kavereiden kanssa.

Toisinaan yhdistämme ryhmiä ja teemme yhteisiä juttuja esimerkiksi toisen kylän saman ikäisten ryhmien kanssa. Kuulun pienryhmäni kanssa myös tiettyyn ruokaryhmään, sillä ruokailemme kahdessa kattauksessa. Ruokaryhmääni voi kuulua lapsia eri kylistä.

Opin tuntemaan ensin lähimmät oman kyläni aikuiset. Tutustun vähitellen eri tilanteissa myös muiden kylien aikuisiin ja opin toimimaan erilaisten ihmisten, niin pienien kuin isojenkin, kanssa. Koen, että koko Louhen päiväkoti on minun taloni. Minulla on tietty oman kylän ”kotipesä”, mutta koen oloni turvalliseksi eri puolilla päiväkotia liikkuessani ja toimiessani."

Louhen lisäksi varhaiskasvatusyksikköön kuuluu päiväkoti Ebeneser Helsinginkadulla Sörnäisissä.

Noudatamme toiminnassamme Covid19 tilanteen johdosta annettuja ohjeita ja suosituksia.Vallitsevan pandemiatilanteen johdosta emme voi valitettavasti järjestää tutustumisia perheille päiväkotiin tällä hetkellä.


Päiväkoti Ebeneserin etusivu01.03.2021 12:25