Suoraan sisältöön

Päiväkoti Louhi

Sörnäistenkatu 17
00580 Helsinki
PL 58910, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 29950, +358 9 310 36799
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Louhi


Sörnäistenkatu 17, 00580 Helsinki
PL 58910, 00099 Helsingin kaupunki  

HUOM!

Kesäkuun tutustumistilaisuuksia uusille elokuussa aloittaville lapsille ja perheille ei järjestetä. Perheille lähetetään tietoa päiväkodista ja tulevasta toimintakaudesta sähköpostilla. Varsinainen tutustumisjakso järjestyy uuden toimintakauden alussa elokuussa 2020.
 
 

Vs.päiväkodinjohtaja Katja Nyman

puh. 09 310 29950
katja.nyman@hel.fi

Varajohtaja Aila Holopainen

puh:09 31036799

aila.holopainen@hel.fi


Kylien puhelinnumerot ja talon sähköpostiosoite:  

Nasut 1-5v. 09 310 38097, 09 310 38096 
Kärsät 4-5v. 09 310 38094 , 09 310 38095
Saparot 1-3v. 09 310 20952, 09 310 20992 
Pontevat eskarit 09 310 24085

louhi.paivakoti@hel.fi

Päiväkoti Louhi sijaitsee etelä-Hermannissa. Päiväkodissa on 110 lasta ja 19 kasvattajaa.

Louhessa lapset on jaettu kolmeen kylään, joissa on eri-ikäisiä lapsia. Kylien nimet ovat Nasut, Kärsät ja Saparot. Lisäksi Louhessa toimii esiopetusryhmä Pontevat. Kylien lapset on jaettu iänmukaisiin pienryhmiin, joissa he toimivat päivittäin. Jokaisessa kylässä on 4-7 kasvattajaa, varhaiskasvatuksen opettajia ja lastenhoitajia. Painotamme päiväkodissamme yhteisöllistä ajattelua, jota kuvataan lapsen näkökulmasta näin:

"Kuulun pienryhmään, jossa  minulla on saman ikäisiä kavereita. Syksyisin keksimme yhdessä ryhmällemme nimen ja harjoittelemme yhdessä toimimista ensin omassa ryhmässämme  ja sitten osana isompaa kylää.

Kylässäni on eri-ikäisiä lapsia. Myös sisarukseni ovat mahdollisuuksien mukaan kanssani samassa kylässä. Minulla on mahdollisuuksia leikkiä ja toimia eri-ikäisten kavereiden kanssa.

Toisinaan yhdistämme ryhmiä ja teemme yhteisiä juttuja esimerkiksi toisen kylän saman ikäisten ryhmien kanssa. Kuulun pienryhmäni kanssa myös tiettyyn ruokaryhmään, sillä ruokailemme kahdessa kattauksessa. Ruokaryhmääni voi kuulua lapsia eri kylistä.

Opin tuntemaan ensin lähimmät oman kyläni aikuiset. Tutustun vähitellen eri tilanteissa myös muiden kylien aikuisiin ja opin toimimaan erilaisten ihmisten, niin pienien kuin isojenkin, kanssa. Koen, että koko Louhen päiväkoti on minun taloni. Minulla on tietty oman kylän ”kotipesä”, mutta koen oloni turvalliseksi eri puolilla päiväkotia liikkuessani ja toimiessani."

Louhen lisäksi varhaiskasvatusyksikköön kuuluu päiväkoti Ebeneser Helsinginkadulla Sörnäisissä.


Päiväkoti Ebeneserin etusivu27.05.2020 12:53