Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Longinoja

Vy Karvikka-Longinoja toimintasuunnitelma 2020-2021

Päiväkodissamme toimii seitsemän ryhmää. Pienemmät lapset temmeltävät  Kastehelmissä Lumpeenlehdissä ja Auringonsäteissä. Isommat lapset jakautuvat, Lounatuuliin ja Pilvenhattaroihin. Esiopetusta nautitaan Sadepisaroissa ja Sateenkaarissa toimitaan integroidussa erityisryhmässä.

Meillä toimitaan leikkien, kokeillen, liikkuen, laulaen ja taiteillen. Haluamme tarjota lapselle mahdollisuuden oppia itse toimien.

Eri-ikäisille lapsille tarjoamme ikätasoon sopivan oppimisympäristön. Päivittäisissä ulkoilussa huomioimme eri vuodenaikojen mahdollisuuden rikastuttaa toimintaamme. Hyödynnämme Helsingin moninaisuutta ja kulttuuritarjontaa kohteina museot, konsertit, kulttuurikeskukset ja liikuntapaikat. 

Aikuisen aktiivisella läsnäololla kannustamme lapsia pitkäkestoiseen leikkiin ja monipuoliseen liikuntaan.
Mahdollistamme  lasten välisten ystävyyssuhteiden rakentamisen ja niiden ylläpitämiseen. 
Haluamme antaa lapsille mahdollisuus vaikuttaa oman hyvän varhaiskasvatuspäivänsä rakentamiseen kyselemällä ja kuuntelemalla lasten aloitteita.

Dokumentoimme lasten päivää ja kasvua ja kehitämme toimintaamme lasten kasvun tueksi.

Esiopetus

Päiväkodissamme toimii yksi esiopetusryhmä. Sisätilojen lisäksi esiopetuksessa käytetään lähistön ulkotiloja sekä erilaisia retkikohteita.

Sadepisaroissa on painotuksina turvallisen ja omatoimisen arjen opettelu, ympäristön ja luonnon tutkiminen, toiminnallisuus ja liikunnallisuus.

Toiminta rakennetaan lasten mielenkiinnon kohteiden ympärille projektityöskentelynä. Tärkeänä pidämme, että lapsella on omatoiminen mahdollisuus toteuttaa itseään eri keinoin joka päivä ja siksi meillä kaikki välineet ja tilat ovat lasten käytössä.

Jokaiseen esiopetuspäivään mahtuu niin liikkumista, leikkimistä, tutkimista kuin kokeilemistakin. Haluamme, että jokaiselle esikoululaisella on joka päivän päättyessä tunne: ”minä osaan”.07.01.2021 12:48