Suoraan sisältöön

Esiopetus

Esiopetusryhmä Karviaiset

Karviaiset on esiopetusryhmä, jossa työskentelee yhteensä kolme varhaiskasvatuksen opettajaa ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Päivittäinen esiopetusaika on klo 9.15-13.15. Karviaiset toimivat kahdessa eri ryhmässä, jossa toisessa on 21 lasta ja toisessa 14 lasta.

Päiväkodin esiopetustoimintaa ohjaa esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelma.

Esiopetuksen ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja ryhmässä toimimista, tukea oppimisvalmiuksia sekä havaita ja ehkäistä mahdollisia oppimisvaikeuksia. Loogisen ajattelun ja päättelyn perusvalmiuksia harjoitellaan arkipäivän asioiden kautta. Tavoitteena on motivoida lasta oppimaan eri tavoin kuten leikkimällä, tutkimalla ja havainnoimalla.

Oppimisympäristö on rakennettu monipuoliseksi, mielenkiintoa herättäväksi ja oppimista tukevaksi. Kannustava palaute, myönteiset kokemukset, vuorovaikutus ja ilo oppia ovat asioita, joilla halutaan tukea lapsen myönteistä minäkuvaa ja kehitystä oppijana.

Esiopetusryhmällä on omia teemajaksoja, joiden suunnitteluun lapset osallistuvat. Pienryhmien toiminnassa painottuvat toiminnallinen oppiminen ja ilmaisun vahvistaminen mm. draaman keinoin.
10.12.2019 14:15