Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Lassi

Päiväkoti Lassin toiminta perustuu ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Ryhmissä havainnoidaan lasten kiinnostustenkohteita ja erilaisten ilmiöiden tutkiminen etenee lasten ideoiden, kysymysten ja oivallusten mukaan. Toiminnassa yhdistyvät lapselle luontaiset tavat oppia: leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen ilmaiseminen ja tutkiminen. Lapsen ajatuksia, oivalluksia ja oppimista dokumentoidaan lapsen omaan kasvunkansioon lasten tuotosten ja valokuvien muodossa.

Lassin päiväkodissa liikutaan. Monipuolisesta arkisesta liikunnasta huolehditaan päivittäin. Tämän lisäksi pidetään säännöllisiä jumppahetkiä liikuntasalissa ja hyödynnetään Lassilan monipuolista lähiympäristöä ympäri vuoden. Lapsilla on mahdollisuus käydä metsäretkillä, luistella, hiihtää, yleisurheilla ja oppia monenlaisia liikuntaleikkejä.

Perjantaisin nautitaan toisten seurasta koko talon yhteisellä lauluhetkellä. Tässä mukavassa viikoittaisessa tapahtumassa lauletaan, musisoidaan ja leikitään erilaisia laululeikkejä.

Varhaiskasvatuksenopettaja vastaa ryhmän pedagogisesta toiminnasta. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)

Esiopetus

Päiväkoti Lassin esiopetusryhmä on Käpykolo. Päivittäinen esiopetusaika on 8.30-12.30.

Käpykolossa opitaan yhdessä tekemällä ja tutkimalla. Harjoittelemme ryhmässä toimimista, toisten huomioimista, hyviä tapoja sekä koulussa tarvittavia työskentelytaitoja. Vahvistamme lasten osallisuutta ja kannustamme ideoimaan, osallistumaan ja ajattelemaan itse. Positiivinen ja lämmin suhtautuminen lapsiin on työmme ydintä kaikilla eskareilla on vahvuutensa, jotka haluamme nostaa esiin!

Käpykolossa retkeillään usein ja ympäri Helsinkiä. Hyödynnämme ahkerasti kaupungin monipuolisia liikuntapaikkoja ja kulttuuritoimijoita.
18.11.2020 10:25