Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Lappi

Turvallinen arki
Vanhemmat kokevat, että voivat huoletta jättää lapsen hoitoomme. Lapsi kokee, että hän on turvassa ja hänestä huolehditaan ja välitetään kunnes vanhemmat tulevat hakemaan. Huolehdimme, että toimintaympäristö on turvallinen. Meillä on yhdessä sovitut säännöt ja henkilökuntaa on riittävästi.

Lapsen lämmin ja välittävä kohtelu
Lapsi huomioidaan hänen tullessa päiväkotiin ja häntä ei jätetä yksin. Lapsen tunteisiin vastataan ja hänen toiveitaan kuunnellaan. Aikuinen kulkee arjessa lapsen rinnalla.

Lapsen yksilöllisyyden huomioiminen
Lapsen yksilölliset ominaisuudet ja tarpeet huomioidaan päivittäisissä tilanteissa. Lapsi kohdataan omana itsenään ja hänet hyväksytään yksilönä. Lapsen kehittymistä tuetaan hänen oman kehitystasonsa mukaisesti.

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)

Päivärytmi

klo 6-8
Herätys
klo 8
Aamupala
klo 9
Toiminta/Ulkoilu
klo 11
Lounas
klo 12
Päivälepo
klo 14
Välipala
klo 15
Toiminta/Ulkoilu
klo 16.45
Päivällinen
klo 19.30
Iltapala
klo 20-21
Nukkumaan meno

Kuuntele
28.11.2019 09:25