Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Lapinmäki

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)

Lapinmäessä lapsen esiopetus rakentuu leikistä niin sisällä kuin ulkona, ohjatuista tuokioista, retkistä sekä arjen toiminnoista. Laaja-alaisen osaamisen kehittäminen tapahtuu kannustamalla yhteiseen keskusteluun,  ohjaamalla oppimista tukevan välineistön käyttöön ja tiedon etsintään/tulkintaan sekä maailman moninaisuuden tuntemukseen.

Lasten työskentelyvalmiuksia sekä vuorovaikutus ja leikkitaitoja tuetaan liikkuen, leikkien, taiteillen ja tutkien.

Toiminnan suunnittelun pohjana ovat lasten mielenkiinnon kohteet. Oppimiskokonaisuudet, teemat ja projektit muodostuvat ryhmässä tehdyistä havainnoista, yhteisestä keskustelusta sekä lapsen esiopetussuunnitelmaan asetetuista tavoitteista.

Helsingin esiopetuksen opetussunnitelma (pdf)      
12.11.2020 09:43