Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Lapinlahti

Toiminta

Päiväkodin ryhmätiloissa on selkeät, rajatut ja turvalliset leikki- ja toiminta-alueet, joissa oppimisvälineet ja toimintamateriaalit ovat lasten saatavilla.

Oppimisympäristö on järjestetty uteliaisuutta herättäväksi ja luontaista oppimishalua tukevaksi. Käytössämme on myös yhteinen suuri liikunta- ja juhlasali sekä pienryhmätiloja.

Päiväkodin lapsiryhmät ulkoilevat päivittäin omalla sisäpihalla sekä viereisessä leikkipuistossa (Perhon kenttä).
Päiväkoti sijaitsee keskustassa hyvien liikenneyhteyksien varrella, mikä mahdollistaa tutustumisen kaupunkikulttuuriin sekä läheiseen luontoon. Retkikohteitamme ovat esim. museot ja kirjastot. Hietaniemen rannan alue ja useat päiväkodin lähellä sijaitsevat leikkikentät tarjoavat retkikohteita ja vaihtelua tuttuun ulkoilu- ja leikkiympäristöön.

Päiväkoti Lapinlahden toimintasuunnitelma 2020-21, pdf.

Esiopetus

Esiopetusta ei järjestetä Päiväkoti Lapinlahdessa. Esiopetusta järjestetään päiväkoti Leppäsuolla sekä alueen muissa yksiköissä.

Tutustumiskäynti päiväkotiin

Varhaiskasvatusyksikössä järjestetään kiinnostuneille vanhemmille esittelykierros joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 10:00. Ilmoittautumiset sähköpostitse varajohtajalle: anniina.talasto@hel.fi. Jos olette jo saaneet varhaiskasvatusyksiköstämme päivähoitopaikan, voitte olla suoraan yhteydessä lapsenne tulevaan ryhmään.  

Huom. Tällä hetkellä yksikössämme ei järjestetä esittelykierroksia.

Toimintatavat

- Päiväkodin jokaisessa ryhmässä toteutetaan pienryhmätoimintaa sisällä ja ulkona.
- Toiminnassa korostuu leikki, leikinomainen työskentely ja toiminnallisuus asioita opeteltaessa.
- Päiväkodissa järjestetään yhteisiä juhlia ja tapahtumia.

Yhteistyö perheen kanssa

- Hoitosuhteen alkaessa käydään aloituskeskustelu, jossa perhe voi kertoa lapsestaan ja hänen yksilöllisistä tarpeistaan sekä kuulla varhaiskasvatuksen käytännöistä.
- Hoitosuhteen alussa vanhemman on hyvä varata yhteistä aikaa varhaiskasvatukseen tutustumiseen lapsen kanssa.
- Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU. Esiopetusikäisillä lapsilla se on esiopetuksen oppimissuunnitelma eli LEOPS. Perheiden kanssa käydään vähintään kerran vuodessa yhteinen keskustelu, jossa lapsen asioista puhutaan ja sovitaan.

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma09.12.2020 09:35