Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Kylätie

Kylätien päiväkoti on 2013 perustettu päiväkoti. Meillä toteutetaan varhaiskasvatusta kokeilevalla ja kehittävällä otteella, yhteisöllisyyttä tukien. Painotamme toiminnassamme erityisesti liikkumista ja luontopedagogiikkaa.

Päiväkotimme toimii Helsingin yliopiston harjoittelupäiväkotina. Tämän lisäksi päiväkodissamme suorittaa harjoittelujaksoja sosionomi- ja lähihoitajaopiskelijat.

Päiväkoti Kylätie kuuluu samaan varhaiskasvatusyksikköön Päiväkoti Haagan kanssa.

Toimintamme perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Yksikkömme tavoitteita ja toimintatapoja olemme avanneet omassa toimintasuunnitelmassamme.

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)

Esiopetus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 korostetaan koko kaupunkia oppimisen ympäristönä. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tämä tarkoittaa, että liikutaan ja opitaan eri puolilla kaupunkia ja luonnossa. Toimintavuonna 2018-2019 Kylätiellä tulee olemaan yksi 21 lapsen esiopetusryhmä, jossa työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Päiväkoti Kylätie kuuluu samaan varhaiskasvatusyksikköön Päiväkoti Haagan kanssa.23.11.2020 14:52