Suoraan sisältöön

Päiväkoti Kulosaari

Kyösti Kallion tie 1
00570 Helsinki
PL 57950, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 56482, +358 9 310 42320
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Kulosaari

Johtaja Ria Sotka, puh. 09 310 56482, 040 334 4083 ria.sotka@hel.fi

Varajohtaja Riika Viljasalo, puh. 09 310 42320 riika.viljasalo@hel.fi

Kulosaaren päiväkoti sijaitsee Kulosaaren Korttelitalossa ja Paviljongissa. Esiopetusryhmät sijaitsevat koulun tiloissa. Kääpiäisten ja Pörriäisten ryhmät sijaitsevat Paviljongissa 2 krs. Paviljongin osoite on Werner Wirenin katu 3 ja se sijaitsee Korttelitalon takana. Paviljongissa toimii myös ruotsinkielinen varhaiskasvatysyksikkö Domus.

Korttelitalo puhelinnumerot:

09 310 26710  Tiitiäiset 
09 310 73347 Menninkäiset
09 310 73355  Mörrit

09 310 15076 Sammaleiset
09 310 73351 Jäkäläiset

Esiopetusryhmät:

09 310 73349 Suohiset

09 310 298397 Maahiset

Paviljonki puhelinnumerot:

09 310 73354 Kääpiäiset

09 310 27397 Pörriäiset

   
pk.kulosaari@hel.fi

Uusien päivähoitoon hakevien lasten vanhemmille järjestetään infotilaisuuksia päivähoitoon hakeutumisesta eri päiväkodeissa keväällä 2020

29.1. klo 10.00-11.00 Päiväkoti Ilomäki, Ilomäentie 8, Hki 84
10.3 klo 9.30-10.30 Päiväkoti Tahvonlahti, Gunillantie 10, Hki 87
11.3. klo 9.30-10.30 Päiväkoti Merituuli (+ perhepäivähoito), Suolakivenkuja 6, Hki 81
19.3. klo 9.30-10.30 Päiväkoti Porolahti, Roihuvuorentie 3, Hki 82 

Tilaisuuksissa kerrotaan päiväkotihoitoon ja perhepäivähoitoon hakemiseen liittyvää asiaa ja esitellään alueen päivähoitopalvelut sekä vastataan kysymyksiinne. 

Tervetuloa!09.11.2020 09:29