Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Kolkka

Toiminta-ajatuksenamme on tarjota lapsille turvallinen, hyväksyvä ja kunnioittava kasvatusilmapiiri. Lasta autetaan kasvamaan ja kehittymään jokaisen yksilölliset vahvuudet huomioiden. Toiminnassamme painottuu leikki, liikunta sekä kielten rikas maailma. Kiinnitämme huomiota myös kestävään kehitykseen. 

Lue lisää pedagogiikastamme vy Kolkka - Tanelin toimintasuunnitelmasta:

Yksikön toimintasuunnitelma 2019-202028.11.2019 16:41