Suoraan sisältöön

Esiopetus

Esiopetuksen toiminta-aika on 8.30-12.30. Esiopetus voidaan toteuttaa joko esiopetusryhmä Kotkissa tai integroitu erityisryhmä Joutsenissa.

Tavoitteena on vahvistaa lapsen kouluvalmiuksia kokonaisvaltaisesti. Pedagogiset painotusalueet tällä toimintakaudella ovat ryhmässä olemisen ja toimimisen taidot (vuorovaikutus-, tunne- ja kaveritaidot) sekä kielelliset valmiudet (äidinkieli ja suomi toisena kielenä). Toiminnan keskeisenä periaatteena on tukea lapsen kasvua hyvään itsetuntemukseen, tunteiden avoimeen, mutta asialliseen ilmaisuun ja samalla toiset huomioonottavaksi ryhmän jäseneksi. Oppimisympääristö on mahdollisimman turvallinen ja monipuolinen ja siinä on paljon tilaisuuksia myös omavalintaiseen leikkiin, liikkumiseen, taiteilemiseen ja tutkimiseen. Joutsenten ja Kotkien pedagogiikassa korostuvat ennakoitu ja ennalta suunniteltu toiminta, selkeä päiväjärjestys ja toimintojen rytmitys. Oppimisympäristössä kuuluu kielten rikas maailma. Ryhmät retkeilevät säännöllisesti lähiympäristössä sekä tekevät myös muita retkiä teemoihin ja projekteihin liittyen esim. Kannneltaloon tai Helsingin keskustaan bussilla tai junalla.

Helsingin esiopetuksen opetussunnitelma (pdf)    

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2019-202028.11.2019 16:45