Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Koivikko

Päiväkoti Koivikossa on seitsemän kasvatushenkilöä ja lapset on jaettu kolmeen ryhmään Huvilinna, Kissankulma ja Muumilaakso. Näiden ryhmien sisällä toiminta tapahtuu pienryhmissä, joko kiinteissä pienryhmissä tai ryhmän kokoonpanoa vaihdellen. Käytämme ulko- ja sisätiloja porrastaen, retkeilemme paljon ja yhdistämme toimintaa eri ryhmien kesken.

Ryhmien toiminta perustuu Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan, vanhempien kanssa käytäviin varhaiskasvatuskeskusteluihin ja lasten kiinnostuksen kohteisiin. Yksikössämme painotetaan leikin, kaveruuden ja yhteisöön kuulumisen merkitystä. Pienten lasten kohdalla turvallisuus ja lämpö ja syli ovat tärkeitä, oppimisympäristö laajenee iän myötä käsittäen Helsingin monipuolisen liikunta ja kulttuuritarjonnan.

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)

Esiopetus

Leikki, liikkuminen ja eri asioiden kokeileminen vuorovaikutuksessa  toisten kanssa ovat keskeisiä työtapoja Koivikon esiopetuksessa. Kaikkiin toimintatapohin sisältyy oppimista monelta eri oppimisen alueelta. Opettelemme asioita pareittain, pienryhmässä ta koko ryhmän kesken tavoitteena terve itsetunto, ilon tuottaminen, oppimisen halu, ryhmäytyminen ja hyvät kaveruussuhteet.

Teemme yhteistyötä Nurmikon esiopetusryhmän ja Käpylän kummiluokan kanssa. Osa esikoululaisista aloittaa koulun Arabiassa ja käymme kevään aikana kerran tutustumassa kouluun.14.01.2021 12:54