Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Kamomilla

Päiväkoti Kamomilla sijaitsee eko-Viikissä ja sen rakentamisessa on huomioitu ekologisuus ja luonnon arvojen kunnioittaminen. Kamomilla on Vihreä Lippu-päiväkoti. Kamomillassa on sitouduttu toimintamalliin, jossa koko työyhteisö vähentää ympäristökuormitustaan tavoitteellisesti ja yhteisvastuullisesti. Kamomillassa on neljä kokopäiväryhmää ja yksi osapäiväryhmä. Ryhmätilojen lisäksi lasten käytössä ovat sali ja ateljee.

Kamomillan piha on jaettu kahteen osaan: päiväkodin nuorimmat lapset ulkoilevat turvallisesti omalla pihallaan. Kamomillan lähiympäristö ja luonto on osa ryhmien oppimisympäristöä. Lapsiryhmät vierailevat usein myös läheisessä A-puistossa.

Luonto ja ympäristö ovat esillä myös päiväkotiemme sisätiloissa ja sisällä tapahtuvassa toiminnassa. Päiväkodin tavaroita kierrätetään ja lainaillaan ryhmien välillä. Lapsilla on mahdollisuus esittää toivomuksia siitä, miten päiväkodin tiloja käytetään. Suunnittelemme ja rakennamme oppimisympäristöä lasten kiinnostuksen mukaan yhdessä lasten kanssa. Vältämme turhia kieltoja ja sääntöjä. Yhdessä pidämme huolta siitä, että oppiympäristömme on turvallinen, viihtyisä ja siisti. Yhteisiä tiloja jaetaan tarpeen mukaan ryhmien ja pienryhmien toimintaan sopiviksi. 

Toimintasuunnitelma 2020-2021

Esiopetus

Toimintakaudella 2020-2021 Kamomillassa toimii yksi esiopetusryhmä. Esiopetuksen toiminta-aika on 9-13.

Esiopetuksemme perustuu toiminnallisuuteen. Kestävä kehitys ja ekologisuus näkyvät eskareidemme arjessa päivittäin. Teemme yhteistyötä alueen koulujen kanssa. Esiopetustoimintamme pohjautuu Helsingin esiopetuksen suunnitelmaan.

Esiopetuspäivä koostuu ulkoilusta, esiopetustoiminnasta, joka sisältää lapsille ominaisia tapoja toimia (tutkiminen, taiteileminen, liikkuminen ja leikkiminen) sekä ruokailusta.

Esiopetus toimintamme perustuu lasten mielenkiinnonkohteisiin ja ideoihin sekä esiopetuksen yhteisiin tavoitteisiin. Näistä muodostuu oppimiskokonaisuuksia. Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja ideoimiseen. Toiminnallisuus, eheyttäminen, lapsilähtöisyys ja projektityöskentely ovat toimintamme lähtökohtia. Kohtaamme lapsen yksilöllisesti lasta kuunnellen.08.12.2020 13:18