Suoraan sisältöön

Päiväkoti Kajuutta

Kalkkihiekankuja 4
00980 Helsinki
PL 98944, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 62712, +358 9 310 69716
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Kajuutta

Päiväkoti Kajuutta

Johtaja Arja Neva, puh. 09 310 62712  
arja.neva@hel.fi  

Varajohtaja Tuula Immonen, puh. 09 310 69716
tuula.immonen@hel.fi

Puhelinnumerot: 
09 310 29669, Vipeltäjät (Integroitu erityisryhmä)
09 310 29671, Vikkelät (Esiopetusryhmä)
09 310 32747, Loikkaajat (Osapäiväryhmä)

09 310 29668, Ketterät (n.3-5-vuotiaat)

Sähköposti:
pk.kajuutta@hel.fi


Päiväkoti Kajuutta sijaitsee Vuosaaren Kallahdessa, joka on jatkuvasti kasvava monikulttuurinen asuinalue Itä-Helsingissä. Monipuolinen luonto ja meren läheisyys antavat meille mahdollisuuden liikkumiseen, luonnon tutkimiseen, seikkailuun ja retkeilyyn lasten kanssa. Päiväkodit Kajuutta, Hippaheikki ja Myrskyluoto kuuluvat samaan varhaiskasvatusyksikköön.

Toiminta-ajatus

Ennen muuttumattomuus ja pysyvyys merkitsivät turvallisuutta. Nyt mielestämme vain uudistuva ja kehittyvä päiväkoti pystyy vastaamaan uusiin arjen haasteisiin. Jokaisen Kajuutan työntekijän tulee huolehtia omasta kehittymisestään. Päiväkotimme luo siihen mahdollisuuksia, mutta niiden hyödyntäminen on jokaisen omalla vastuulla.

Laadukkaan toiminnan takaa hyvä yhteishenki,positiivinen asenne ja toimiva yhteistyö vanhempien ja eri tahojen kanssa. Näiden eteen jokainen meistä sitoutuu tekemään työtä. Hyvällä suunnittelulla ja tietotaidon jakamisella varmistamme parhaalla mahdollisella tavalla lasten yksilöllisen kasvun ja kehityksen päiväkodissamme.

Liikuntapäiväkotimme on paikka, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus saada onnistumisen elämyksiä liikkuen, leikkien, tutkien ja taiteillen.

Vapaassa  ja ohjatussa toiminnassa liikunnan merkitys nähdään laajemmin kuin vain lasten motoristen valmiuksien kehittäjänä. Liikunnan avulla voimme tukea lasten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja, kielenkehitystä ja akateemisia valmiuksia.

Katso video toiminnastamme14.10.2021 14:16