Suoraan sisältöön

Päiväkoti Jäkälä

Jäkälätie 11
00730 Helsinki
PL 73992, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 73870, +358 9 310 73330
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Jäkälä

Päiväkoti Jäkälä

vs. Päiväkodin johtaja Nina Leandersson, puh. 09 310 73870
nina.leandersson@hel.fi

Varajohtaja Päivi Tiainen, puh. 09 310 73330
paivi.m.tiainen@hel.fi

Puhelinnumerot:   
09 310 73123, ryhmä Sopulit ja Hillerit  
09 310 46613, ryhmä Ahmat, esiopetus 
09 310 44124, kerhot
    
pk.jakala@hel.fi

Pieni ja kodikas päiväkoti Jäkälä sijaitsee Itä-Tapanilassa, juna-aseman vieressä. Päiväkoti Jäkälä kuuluu samaan varhaiskasvatusyksikköön päiväkoti Tapanilan kanssa.

Jäkälän turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä lapsen on hyvä oppia, kasvaa ja kehittyä sekä arvostaa itseään ja muita. Jäkälässä lapsia ohjataan monipuoliseen toimintaan, leikkeihin ja itseilmaisuun.
25.10.2019 13:04