Suoraan sisältöön

Päiväkoti Jäkälä

Jäkälätie 11
00730 Helsinki
PL 73992, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 73870, +358 9 310 73330
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Jäkälä

Päiväkoti Jäkälä

Päiväkodin johtaja Nina Leandersson, puh. 09 310 73870
nina.leandersson@hel.fi

Varajohtaja Laura Salomaa, puh. 09 310 73330
laura.salomaa@hel.fi

Puhelinnumerot:   
09 310 73123, ryhmä Sopulit

09 310 26886 ryhmä  Hillerit    
09 310 46613, ryhmä Ahmat, esiopetus 

    
pk.jakala@hel.fi

Pieni ja kodikas päiväkoti Jäkälä sijaitsee Itä-Tapanilassa, juna-aseman vieressä. Päiväkoti Jäkälä kuuluu samaan varhaiskasvatusyksikköön päiväkoti Tapanilan kanssa.

Jäkälän turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä lapsen on hyvä oppia, kasvaa ja kehittyä. Jäkälässä lapsia ohjataan monipuoliseen toimintaan, leikkeihin ja itseilmaisuun.
22.06.2021 12:02