Suoraan sisältöön

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään 4 h päivässä. Lapset käyttävät koko Helsinkiä oppimisympäristönään ja retkeilevät paljon. Yhteistyö lähikoulujen kanssa on tiivistä. Monilukutaitoja harjoitetaan ja digimaailma tulee tutuksi.

Esiopetuksen toimintasuunnitelma (pdf)


Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf)    07.06.2019 08:59