Suoraan sisältöön

Päiväkoti Hippaheikki

Hiekkalaiturintie 5 A
00980 Helsinki
PL 98942, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 62712, +358 9 310 69716
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Hippaheikki

Päiväkoti Hippaheikki

Johtaja Arja Neva, puh. 09 310 62712  
arja.neva@hel.fi  

Varajohtaja Tuula Immonen, puh. 09 310 69716
tuula.immonen@hel.fi

Puhelinnumerot:

09 310 29655,Seikkailijat (alle 3-vuotiaat) 
09 310 29657,Temppuilijat (Integroitu erityisryhmä) 
09 310 20993,Pomput (3-5-vuotiaat) 
09-310 29656,Voltit (3-5-vuotiaat)

sähköposti:

pk.hippaheikki@hel.fi


Päiväkoti Hippaheikki sijaitsee Vuosaaren Kallahdessa, joka on jatkuvasti kasvava monikulttuurinen asuinalue Itä-Helsingissä. Monipuolinen luonto ja meren läheisyys antavat meille mahdollisuuden liikkumiseen, luonnon tutkimiseen, seikkailuun ja retkeilyyn lasten kanssa. Päiväkodit  Hippaheikki, Kajuutta ja Myrskyluoto kuuluvat samaan varhaiskasvatusyksikköön.

Toiminta-ajatus

Ennen muuttumattomuus ja pysyvyys merkitsivät turvallisuutta. Nyt mielestämme vain uudistuva ja kehittyvä päiväkoti pystyy vastaamaan uusiin arjen haasteisiin. Jokaisen Hippaheikin työntekijän tulee huolehtia omasta kehittymisestään. Päiväkotimme luo siihen mahdollisuuksia, mutta niiden hyödyntäminen on jokaisen omalla vastuulla.

Laadukkaan toiminnan takaa hyvä yhteishenki,positiivinen asenne ja toimiva yhteistyö vanhempien ja eri tahojen kanssa. Näiden eteen jokainen meistä sitoutuu tekemään työtä. Hyvällä suunnittelulla ja tietotaidon jakamisella varmistamme parhaalla mahdollisella tavalla lasten yksilöllisen kasvun ja kehityksen päiväkodissamme.

Liikuntapäiväkotimme on paikka, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus saada onnistumisen elämyksiä liikkuen, leikkien, tutkien ja taiteillen.

Vapaassa  ja ohjatussa toiminnassa liikunnan merkitys nähdään laajemmin kuin vain lasten motoristen valmiuksien kehittäjänä. Liikunnan avulla voimme tukea lasten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja, kielenkehitystä ja akateemisia valmiuksia.

Katso video toiminnastamme alla olevasta linkistä;

https://www.youtube.com/watch?v=Y8fklMneV_0

Varhaiskasvatusyksikön muut talot

Päiväkoti Kajuutta

Päiväkoti Myrskyluoto23.04.2021 11:11