Suoraan sisältöön

Päiväkoti Hanna

Tyynylaavantie 19
00980 Helsinki
PL 98955, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 73747, +358 9 310 61798
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Hanna

Päiväkoti Hanna

 Johtaja Tarmo Niemi, puh. 09 310 62749 
 tarmo.niemi@hel.fi

Varajohtaja Mari Ruotsalainen, puh 09 310 69710
mari.ruotsalainen@hel.fi

 Puhelinnumerot:   
 09 310 28817, Haitulat
 09 310 73132, Taatelit
 09 310 29621, Tiitiäiset     

pk.hanna@hel.if

Pidämme tärkeänä lapsuuden arvostamista ja leikin merkitystä.

Aikuiset muistavat toimintaa ohjatessaan lasten osallisuuden eli kysyvät lasten mielipiteitä ja mielenkiinnon kohteita ja huomioivat lasten tarpeet.

Suvaitsevaisuus, luonnon kunnioittaminen ja hyvät tavat ovat luonnollinen osa arkeamme.28.08.2020 08:42